Як отримати сертифікат знання польської мови та де скласти іспит?

Стаття доступна російською

Знати мову країни проживання – це не лише життєва потреба, а й у багатьох випадках вимога закону. Певні професії, громадянські статуси, напрями бізнес-діяльності та багато іншого в Польщі потребують сертифікату знання мови.

При цьому багато іноземців, закінчивши курси, і отримавши на руки документ про це, вважають, що такого сертифіката достатньо. Однак, звернувшись до держорганів, виявляються неприємно здивовані, дізнавшись, що і «сертифікат» у них зовсім не сертифікат, і знання мови не підтверджено належним чином.

Скрыть содержание

UPD. 10.01.2024. Зміни до Закону про польську мову

Набули чинності правки Ustawy o języku polskim, відповідно до яких додалися деякі нові категорії іноземців, які можуть розраховувати на сертифікат без іспитів.

Водночас із переліку вилучено поліцеальні школи – з дипломами цих навчальних закладів більше не можна розраховувати на сертифікат без іспиту.

Що таке сертифікований іспит з польської мови?

Неважливо, як іноземець здобув знання польської мови – відвідував курси, вивчав самостійно, брав участь в онлайн-програмах тощо. Будь-які документи у нього є, що підтверджують ці знання. З погляду польської держави є лише один сертифікат, який підтверджує навички володіння польською:

Сертифікат володіння польською мовою як іноземною (польськ., Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) – це безстроковий документ єдиного зразка, виданий спеціально створеною Державною комісією огляду знання польської мови як іноземної (польськ., Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

Як отримати сертифікат знання польської мови та де скласти іспит? 1

Незважаючи на довгі формулювання, суть проста: знаєте польську – підтвердіть це іспитом перед спеціальною державною комісією. Отримайте сертифікат та користуйтеся ним усе життя. Якщо, звичайно, не знадобиться документ вищого рівня.

Навіщо іноземцю сертифікат польської мови?

Існує широкий перелік випадків, коли необхідний сертифікат. Основні серед них:

 1. Набуття громадянства РП (рівень B1).
 2. Карта довгострокового резидента ЄС (B1).
 3. Вступ до вузу з польською мовою навчання (B1-B2, залежно від факультету).
 4. Зарахування до інших навчальних закладів (різні рівні).
 5. Працевлаштування на певні професії, як правило, що стосуються роботи з громадянами. Рівні можуть бути різними, що залежать від кваліфікації співробітника.

У будь-якому випадку, коли у списках обов’язкових документів є рядок «Документи, що підтверджують знання польської мови» (або аналогічна), мається на увазі сертифікат, що описується в цій статті.

Що потрібно знати, щоб отримати сертифікат?

Це досить звична в інших країнах градація мовних знань. Вона встановлена європейською організацією CEFR:

Елементарний рівень

 • A1 – Найпростіший. Розуміння фраз на слух, можливість простих відповідей. Формулювання нескладних пропозицій про місце проживання, рідних, майно.
 • A2 – Передпороговий. Так само відноситься до елементарних, але вже більш наближених до професійних. Загальні уявлення ширшого формату – може поговорити про роботу, погоду та ін.

Самодостатнє володіння

 • B1 – Пороговий рівень. Розуміння фраз літературної мови на різноманітні теми. Вміння підтримати типові розмови на побутову та професійну тематику; розповісти про події, що відбуваються, свої враження.
 • B2 – Пороговий рівень, “просунутий”. Розуміння складних, зокрема професійно орієнтованих текстів. Швидка мова, можливість легкої відповіді на неочікувані запитання. Вільно формується думка, описується проблема.

Вільне володіння

 • C1 – Професійний рівень. Сприйняття складних та великих текстів будь-якої тематики. Спілкування без труднощів у виборі (підборі) слів. Легко використовується мовлення та письмо у професійній, включаючи наукову діяльності.
 • C2 – Досконалий рівень. Розуміється будь-який текст або усне мовлення. Вільно складаються відповіді, запити, опис проблематики, зокрема специфічна область знань.

Наголосимо, що не всі країни ЄС підпорядковані цій системі класифікації. Наприклад, Великобританія використовує свою градацію. Своя система є і в США. Однак у Польщі застосовується саме європейська CEFR.

Іспит з польської мови на сертифікат

Підготовка до сертифікаційних іспитів може відбуватись різними методами. До перевірки знань допускаються всі бажаючі, що виконали умови (подали заявку, сплатили збори). Існують деякі відмінності в технології здачі для неповнолітніх іноземців і тих, хто вже досяг 18-річчя.

Хто звільняється?

Отримати сертифікат без складання іспитів можуть:

 • Діти віком до 16 років.
 • Особи, народжені на території Польщі.
 • Ті, хто має атестат про середню освіту, отриману в Польщі.
 • Випускники ВНЗ у РП з польською мовою навчання.
 • Інші пільгові категорії відповідно до закону.Зокрема:
  • які завершили навчання, проведене громадською організацією, зареєстрованою за кордоном, або іншою іноземною особою, за якої польська мова або інші предмети викладаються за кордоном (обов’язковою умовою є вивчення польської мови або інших предметів польською мовою не менше 11 років);
  • які закінчили європейську школу та мають диплом європейського бакалаврату з урахуванням результату іспиту з польської мови як рідної;
  • які закінчили школу в країні, відмінній від Польщі, де вони вивчали польську мову та інші предмети цією мовою та мають середню освіту;
  • які закінчили школу при дипломатичних представництвах, консульських установах та військових місіях РП;
  • які отримали докторський ступінь на підставі докторської дисертації, написаної та захищеної польською мовою в університеті або в установі, що діє в системі вищої освіти та науки Польщі.

Важливо розуміти, що відсутність вимог складати іспит не звільняє від необхідності отримання сертифіката, а отже і його оплати. Однак його видача відбувається за спрощеною схемою.

Як здається екзамен?

Для складання сертифікаційного іспиту з польської мови виділяються спеціальні дні – спільні для всіх організацій, що приймають. Докладніше про графік та місця здачі буде розказано нижче.

Сама структура складання іспиту уніфікована. Проходить перевірка знань, як правило, за два дні – суботу та неділю.

Перший день (4 модулі перевірок)

 1. Аудіювання, перевірка з розуміння на слух (Rozumienie ze słuchu). Включається аудіозапис польською, екзаменовані особи на виданих бланках позначають зв’язки почутого з наявними питаннями (варіантами). Наприклад, описується будь-яка людина, професія, і слід зазначити на бланку пов’язану із нею інформацію. Тривалість 25 хвилин.
 2. Сприйняття тексту (Rozumienie tekstów pisanych). Роздаються готові тексти та запитання до них, з варіантами відповідей. Необхідно вибрати правильну відповідь. Тривалість 45 хвилин.
 3. Перевірка граматики (Poprawność gramatyczna). Тести на граматичні норми. Прийменники, відмінки, ступеня порівнянь, типи дієслів, займенники та ін. Тривалість 45 хвилин.
 4. Письмова робота (Pisanie). Перевірка навичок письма. Є завдання-твір на задану тему. Здебільшого має побутовий характер. Наприклад, скласти невелике оголошення (близько 30 – 40 слів) про продаж велосипеда. І завдання більше (140 – 170 слів), наприклад, опис знайомого магазину. Тривалість 75 хвилин.

Типові завдання для самостійної перевірки знань ми надрукували на сайті. Бажаєте перевірити свій рівень?

 1. Виберіть потрібний рівень та завантажте завдання.
 2. Увімкніть аудіозапис та виконуйте завдання.
 3. Наприкінці відкрийте відповіді та порахуйте бали.
Рівень Завдання Аудіо Відповідь
Для взрослых:
A2 Скачать Смотреть
B1 Скачать Смотреть
B2 Скачать Смотреть
C1 Скачать Смотреть
C2 Скачать Смотреть
Для детей:
B1 Скачать Смотреть
B2 Скачать Смотреть

Другий день

На другий день проводиться усна перевірка знань (Mówienie). Вибирається квиток, на питання якого потрібно відповісти. Це можуть бути:

 1. Опис запропонованої картинки.
 2. Складання діалогу на тему.
 3. Розповідь про знайомого, родича.

Усі три пункти перевіряються двома екзаменаторами, кожен із яких може ставити додаткові питання.

Для осіб, які не бажають складати іспити в суботу з релігійних міркувань, іспити можуть бути поєднані та проведені у неділю.

Допустимі результати

Результати тестів та опитувань фіксуються у відсотках правильних відповідей. Іспит вважається зданим, якщо:

 • Для рівнів А і В2 потрібно набрати не менше 50% в усній та письмовій частині.
 • Для B2, C1 і C2 – необхідно набрати по 60% у кожній з письмових частин, а також 60% усно.
Дещо відрізняються допуски для неповнолітніх – рівні А – В проходять з 50% вірних відповідей щодо кожного з екзаменаційних блоків.

Коли проходитиме іспит у 2024 році?

Дати призначаються заздалегідь і повинні суворо відповідати кожному з навчальних закладів. Такі періоди призначаються кілька разів на рік.

Державною комісією з сертифікації знань польської мови (Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego) призначено такі дати проходження іспитів:

Дата Типи іспитів
4-5 лютого 2024 року B1 та B2 для дорослих
20-21 квітня 2024 року B1 та C1 для дорослих
22-23 червня 2024 року B1 та B2 для дорослих та дітей
16-17 листопада 2024 року B1, C1 та C2 для дорослих

Зверніть увагу, що здебільшого дати – це вихідні дні, проте для тих, хто не може здавати в суботу з релігійних міркувань, є неділя та понеділок.

Вибір дат здійснюється за бажанням екзаменованих та за потрібним рівнем. Ті, хто не здав в один з періодів, можуть здійснити нову спробу в будь-який з інших періодів.

Зверніть увагу, що розклад може змінюватись, додаватись нові дати. Уточнювати розклад щороку можна на цій сторінці сайту Комісії.

Скільки коштує сертифікований іспит для іноземців?

Іспити платні. Причому за невдалої спроби наступну доведеться сплатити заново. Має свою вартість і сам сертифікат (в т.ч. для тих, хто звільнений від іспитів).

Для неповнолітніх будь-який іспит коштує 90€.

Для дорослих:

 • Рівні А: 120€.
 • Рівні B: 150€.
 • Рівні С: 180€.

Вартість сертифіката 20€. Гроші можуть стягуватися у злотих за поточним курсом.

Коли можна дізнатися про результати здачі?

Офіційна дата оголошення результатів – за два місяці. Нерідко їх надсилають значно швидше. При цьому саме оголошення результатів відбувається по-різному. У будь-якому випадку буде повідомлено позитивну оцінку отримав претендент або негативну, а ось подробиці результатів, наприклад набрані відсотки, повідомляються не в кожному випадку.

Якщо повідомлено про wynik pozytywny (позитивний результат), то протягом місяця після оплати буде виготовлено сертифікат. Де і коли його можна буде забрати, повідомлять окремо.

Де скласти іспит та отримати державний сертифікат?

Найбільша кількість місць складання сертифікаційних іспитів знаходиться в Польщі. Однак, вони є і за кордоном. Для кожної призначеної дати такі установи можуть відрізнятися, тому обов’язково уточніть свої адреси за цим посиланням (Nazwa podmiotu).

Вибрати місце здачі та подати попередню заявку необхідно заздалегідь. Термін попереднього запису може бути різним для кожної установи. Уточнюйте це на веб-сайтах відповідних організацій.

📄 Перелік організацій, що сертифікуватиме проведення іспитів на сертифікат, включаючи закордонні (для Польщі), актуальний на кінець грудня 2023 року.

Перевірити актуальність центрів на gov.pl

Треба розуміти, що не в кожному із зазначених вище місць проходить кожен із можливих іспитів.

Коротко про іспит на знання польського та сертифікату

Підсумуємо. Основні етапи отримання сертифікату польської мови:

 1. Вивчити польську мову.
 2. Перевірити знання, пройшовши тестові завдання.
 3. Вибрати дату та організацію, де складатимуться іспити.
 4. Здійснити попередній запис.
 5. Сплатити іспити.
 6. У призначену дату пройти письмові та усні тести.
 7. У разі позитивного результату, оплатити та отримати сертифікат обраного рівня.

На завершення залишається сказати лише одне: вивчати польську мову потрібно з усією відповідальністю. Серйозність іспитів не дозволяє сподіватися на везіння, а без мовних навичок практичне втілення легалізації значно утруднене.

5/5 - (3 votes)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

 1. Ольга

  Якщо іспит здати у червні і сертифікат видадуть через 2 місяці (а це вже кінець серпня), то як тоді вирішити питання з ВНЗ, де вимагають надати сертифікат значно раніше.

  • Ярослав Стецюн

   Треба здавати в квітні. Або ж йти до вузу та там вирішувати питання. Я, нажаль, тут нічим більше не допоможу.

 2. ilona

  Доброго дня, на момент складання іспиту в квітні дочці має виповнитись 17 років, чи може вона складати іспит з дорослою групою?

  • Ярослав Стецюн

   Згідно з офіційними даними, особи до 18 років здають у групах для дітей та підлітків. Навіть якщо до повноліття лишився день. Про винятки якщо й можна домовитися, то лише на місці.

 3. Таня

  Добрий день. Я так розумію щоб здати екзамен треба їхати до Польщі. В Україні не можна?

  • Ярослав Стецюн

   Подивіться, у статті є адреси, зокрема й закордонних центрів. Знайдіть цікавий і уточніть, в якому режимі вони зараз працюють. Теоретично іспити приймають і за кордоном РП, але на практиці це залежить від маси деталей і часто змінюється.

 4. Тетяна

  Добрий вечір! Скажіть, будь ласка, чи можна здати екзамен на знання польської онлайн, тобто, дистанційно?

  • Ярослав Стецюн

   На жаль, мені не відомо про таку можливість.

 5. Вікторія

  Добрий день. Мій син планує здавати екзамен на В1 в червні 2024. На той момент він матиме 15 повних років. Чи допустять його до іспиту? Також він має свідоцтво про закінчення польської школи (8-го класу). Це на щось вплива?

  • Ярослав Стецюн

   Вітаю. Випускникам польських середніх шкіл не потрібно складати іспити – сертифікат можна отримати без них. Документи та процедуру перегляньте на офіційному сайті.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен