Що буде за крадіжку на роботі в Польщі? Стаття та покарання

Стаття доступна російською

За статистикою, близько 80% усіх польських підприємств стикається з крадіжками з боку працівників. Сюди входять як невеликі порушення, так і серйозні злочини. Якщо додати до цих випадків завдані роботодавцеві збитки через дії третіх осіб через необачність чи бездіяльність працівників, можна говорити, що переважна більшість компаній так чи інакше стикалася з подібним негативним явищем.

Очевидно, що працівник, виявлений під час крадіжки, несе відповідальність у вигляді дисциплінарного звільнення та навіть кримінальної відповідальності. Проте не виключений варіант і неправомірного обвинувачення працівника.

Що буде за крадіжку на роботі в Польщі та як захистити себе від хибних звинувачень – читайте у цьому матеріалі «Польського консультанта».

Скрыть содержание

Що таке anomia pracownicza?

Робочі крадіжки бувають різного масштабу та форми, але навіть найдрібніша з них є проблемою для роботодавця, і може коштувати співробітнику не лише кар’єри, а й свободи.

Некоректну поведінку у робочому колективі в Польщі часто називають «аномією працівників» (anomia pracownicza). Це поняття охоплює різні види порушень загальноприйнятих правил і принципів, які призводять до шкоди роботодавцю. Під anomia pracownicza підпадають як серйозні злочини (наприклад, злодійство або хабарництво), так і незначні провини (наприклад, використання службового автомобіля в особистих цілях).

Нерідко робітники не в змозі покрити збитки, спричинені їхніми діями. З цієї причини роботодавець може продумати додаткові заходи безпеки для захисту активів компанії та способи боротьби з крадіжкою працівників.

Покарання за крадіжку на роботі

Важливі відмінності в рівні відповідальності існують при роботі по умові о праце та по цивільно-правовим договорам. З одного боку, розірвати умову злеценя або умову о дзело не складно, і якщо роботодавець захоче, зможе звільнити працівника без особливих проблем. А повноцінний трудовий договір (umowa o pracę) регулюється Трудовим кодексом (Kodeks pracy – k.p.) та захищає працівника).

З іншого боку, існує безліч нюансів у компенсації шкоди, заподіяної роботодавцем, а також у відшкодуванні інших (включаючи кримінальні) наслідків крадіжки та ін. Тому розглянемо відповідальність по умові о праце та цивільно-правовим контрактам окремо, але спочатку кілька слів про відмінність між невеликим правопорушенням та злочином.

Коли крадіжка вважається правопорушенням, а коли злочином?

Межа між невеликим правопорушенням та злочином при крадіжці визначається вартістю заподіяної шкоди:

 • До 800 злотих вважається правопорушенням (максимальне покарання до 30 днів арешту – 119 Kodeksu wykroczeń).
 • Понад 800 злотих – злочин, який підпадає під дію Кримінального кодексу (максимум до 5 років на підставі 278 Kodeksu karnego).

Що буде за крадіжку на роботі по Умові о праце?

Трудовий договір передбачає певні права та обов’язки як для роботодавця, так і для працівника. Турбота про добробут роботодавця, захист його майна, а також добросовісне виконання обов’язків у відповідності до положень Кодексу праці є обов’язками кожного працівника.

Їхнє серйозне порушення може призвести до розірвання трудового договору без попереднього повідомлення (дисциплінарне звільнення з «вовчим білетом»). Але в цьому випадку злочин має бути очевидним або підтвердженим вироком суду, що набув чинності.

Art.52. Звільнення без попереднього повідомлення з вини працівника

§1. Роботодавець має право розірвати трудовий договір без попередження з вини працівника у разі:

 1. серйозного порушення працівником основних обов’язків;
 2. вчинення працівником протягом терміну дії трудового договору злочину, що перешкоджає зайняттю ним даної посади, якщо злочин є очевидним або підтверджено вироком, що набрав законної сили.

Важливо відзначити, що можливість розірвання трудового договору без повідомлення на підставі вищевказаної норми суттєво обмежена у часі – роботодавець може зробити це лише протягом місяця з дня отримання відомостей про подію, що є підставою для розірвання контракту.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Зі сказаного випливає, що крім законного вироку (з яким все відносно ясно), звільнення може бути за наявності очевидних доказів злочину. Тобто звільнення неможливе ні за невелике правопорушення (тільки за злочин), ні за підозру, за доносом, наклепом або за відсутності доказів.

Як роботодавець може довести крадіжку працівника?

Щоб роботодавець звільнив працівника відповідно до art.52 k.p., повинні бути вагомі докази. У цьому випадку роботодавець не може керуватися чутками чи припущеннями. Якщо після розірвання договору працівник вирішить звернутися до Суду праці та вимагати його відновлення на роботі, а затвердження роботодавця в ході розгляду не підтвердяться, то буде потрібно відновлення працівника з ймовірною компенсацією йому витрат різного плану. При цьому обов’язок доведення причин порушення працівником своїх обов’язків покладається на роботодавця.

Відповідно до положень Трудового кодексу, роботодавець може запровадити контроль (наприклад, відеореєстрацію), якщо це продиктовано законодавчо встановленими передумовами, до яких, зокрема, належить необхідність захисту власності (§1, 6, 7 та 8 art.222 k.p.).

Важливим є те, що роботодавець повинен повідомити працівників про застосування таких технічних заходів. Застосування спостереження має бути прописане у колективному трудовому договорі, правилах трудового розпорядку або відповідному оголошенні. Крім того, роботодавець повинен інформувати працівників про введення цих заходів захисту не менше ніж за 2 тижні до початку контролю, а у разі новоприйнятих на роботу осіб повинен надати їм відповідну інформацію в письмовій формі.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Прихований моніторинг є не лише порушенням вищезгаданих правил, а й призводить до несанкціонованого втручання у право співробітників на недоторканність приватного життя.

Чи повинен роботодавець повідомити правоохоронні органи про скоєний злочин?

У випадках простого розкрадання, роботодавець не зобов’язаний, але може повідомити про те, що сталося. Повідомлення правоохоронних органів може бути здійснене як у письмовій, так і в усній формі – роботодавець може звернутися до найближчого відділу поліції, де його повідомлення буде зафіксовано.

Роботодавець також повинен враховувати необхідність надання свідчень як свідка чи потерпілого. Очевидно, що повідомлення про можливість скоєння злочину має ґрунтуватися на вагомих підставах та зібраних доказах.

Якщо крадіжка мала великі наслідки або супроводжувалося іншим серйозним злочином, то на підставі §1 art.304 KPK існує обов’язок повідомляти про злочин. Для деяких злочинів (наприклад, вбивство) неповідомлення вважатиметься окремим злочином.

Підсумуємо. Будь-які наслідки за крадіжку на роботі по умові о праце можливі лише за наявності доказів злочину (але не дрібного правопорушення). Окрім звільнення, роботодавець може вимагати компенсації збитків, а також повідомити правоохоронні органи, внаслідок чого винний понесе і кримінальну відповідальність.

Що буде за крадіжку на роботі за цивільно-правовим контрактом?

Принциповою відмінністю умови злецення або умови о дзело є можливість їх розірвання будь-якою стороною без попереднього повідомлення в будь-який момент часу. У контексті аналізованого це означає, що роботодавець може звільнити працівника без доказу скоєння провини.

Поширюється це і на випадки невеликих правопорушень, і на злочини. Розірвати контракт роботодавець може і на підставі чуток, домислів і без будь-яких підстав (законодавство прямо не дозволяє, але й не забороняє подібного).

Однак є й важливі моменти:

 • При звільненні роботодавець може видати колишньому робітнику свідоцтво праці (świadectwo pracy), в якому має відобразити і причину звільнення. Якщо у документі буде безпідставно зазначено крадіжку, працівник зможе оскаржити цей факт у суді.
 • Роботодавець може вимагати компенсувати йому втрати, які, на його думку, виникли з вини робітника (докладніше про матеріальну відповідальність далі), але зробити це без доказу вини буде незаконно.
 • Про злочин і в цьому випадку може бути повідомлено в правоохоронні органи Польщі, але для цього потрібно підтверджувати подію фактами.
Іншими словами, звільнити за цивільно-правовим договором робітника можуть без будь-яких доказів, але серйозніші наслідки передбачені виключно за наявності фактів, що підтверджують злочин / правопорушення.

Яка стаття за розкрадання третьою особою?

Окремою є ситуація, коли розкрадання сталося не особисто працівником, а третьою особою, але саме дія чи бездіяльність працівника є причиною утворення шкоди.

Якщо йдеться про умову о праце, і вина робітника доведена, це порушенням обов’язків, тобто звільнення без попередження по p.1, ust.1, art.52 k.p. буде допустимим.

З цивільно-правовими контрактами дуже багато залежить від тексту договору та обставин. Якщо в описані обов’язки прямо входить передача приміщення (обладнання, власності) роботодавця для виконання працівником своїх обов’язків, то їх збереження буде обов’язковим, а дії чи бездіяльності у зв’язку з цим призведуть до відповідної відповідальності. Якщо ж нічого такого договір не передбачає, то й попиту за провину третіх осіб бути не може.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Для кращого розуміння пари прикладів. Якщо замовник найняв працівника для проведення ремонту квартири, передавши йому приміщення, яке під час виконання робіт пограбували через незачинені на ніч двері, то вина виконавця може бути доведена.

Інший приклад – працівник, який підписав умову злеценя, йдучи додому, не зачинив двері цеху, в якому працював. Користуючись моментом, хтось пограбував фірму. Але в обов’язки такого співробітника не входить закриття дверей (немає такого положення у договорі). У такому варіанті провини працівника немає.

Вкотре нагадаємо, що доказ вини, можливість компенсації роботодавцем (замовником) не виключають законної можливості розриву цивільно-правового контракту з ініціативи будь-якої із сторін без попереднього повідомлення (без відпрацювання).

Відповідальність за шкоду третім особам

Ця ситуація в певному сенсі обернена до попередньої. Почнемо відразу з прикладу: власник сервісу наймає на роботу автослюсаря, який у процесі ремонту автомобіля, що належить третій особі, викрадає щось цінне з бардачка. Кому має пред’являти претензії пограбований клієнт?

Тут також все залежить від типу договору. По умові о праце всі претензії повинні надходити лише на адресу роботодавця: клієнт уклав договір із сервісом, сервіс відповідає перед ним. Відповідальність працівника перед роботодавцем відбувається за вищевказаними нормами, але вирішувати питання з клієнтом доведеться власнику (роботодавцю).

У разі цивільно-правових договорів, якщо такі ситуації не прописані докладно у контракті, роботодавець може перекласти провину на безпосереднього виконавця та/або субпідрядника. Останні можуть у судовому порядку довести свою невинність, але обов’язок надання фактів (доказів) у даному разі лежить на них, а чи не на роботодавці (замовнику).

Матеріальна відповідальність за розкрадання

Крім звільнення та/або кримінальної відповідальності, на винного у крадіжці працівника може бути накладено обов’язок щодо відшкодування збитків. Однак це досить складні та специфічні процеси, що потребують детального вивчення.

Щоб зрозуміти хто з кого і скільки може утримувати, ознайомтеся з такими матеріалами:

Під час читання матеріалів звертайте увагу на умови можливих санкцій за різних типів контрактів.

Як захистити себе від хибних звинувачень?

Насамперед – детально та уважно вивчити все сказане раніше. Необхідно чітко розуміти, які права мають працівники, а які обов’язки роботодавець. Залежно від обставин (насамперед від типу договору) працівник, який вважає, що звинувачений незаконно, має проаналізувати:

 1. Пред’явлене звинувачення є правопорушенням чи злочином.
 2. Чи зобов’язаний роботодавець доводити провину, чи може звільнити працівника без доказів.
 3. Чи вжито заходів щодо компенсації збитків від крадіжки і чи законні вони.
 4. Чи було повідомлення до правоохоронних органів та якою є доказова база щодо злочину.
 5. Чи є збитки третім особам.

Далі необхідно провести переговори з роботодавцем (замовником), пред’явивши йому результати даного аналізу, намагаючись довести свою невинність. Вислухати контраргументи.

Результатом може стати угода, досягнута між сторонами. Інакше питання необхідно вирішувати у судовому порядку.

Підсумуємо. Крадіжка на роботі – у будь-якому випадку є порушенням закону. Наслідки можуть бути різними і залежать від обставин. Здійснивши провину, доведеться нести й відповідальність, проте не виключені випадки помилок, обману, хибних звинувачень. У таких ситуаціях слід знати, як саме захищати свої права.

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен