Щомісячні страхові внески ZUS для JDG | ФОП у Польщі

Стаття доступна російською

Реєструючи JDG у Польщі, необхідно максимально точно планувати витрати. Крім оподаткування за обраною схемою, чекають і виплати соціальних внесків – платежі до ZUS.

Про способи розрахунку, розміри внесків, строки платежів та багато іншого, пов’язаного з виплатами в ZUS для JDG, читайте в цьому матеріалі «Польського консультанта».

Скрыть содержание

Консультант
Юлія Володимирівна
Читаючи подальше, необхідно розуміти:

 1. Розглянуті платежі – це внески підприємця до ZUS за себе, як за ФОП. Якщо у бізнесмена є наймані працівники, він повинен платити за них соціальні платежі на звичайних підставах.
 2. Питання збігу страхових титулів, тобто ситуації, коли підприємець одночасно працевлаштований в іншого роботодавця і там платить у ZUS, розібрано в окремій статті і не розглядається тут.
 3. Якщо підприємець працевлаштував сам себе на якусь посаду (що рідко, але буває вигідно), то й внески до ZUS він має сплачувати за себе як за працівника. Окремих (додаткових) виплат не потрібно.
 4. Підприємці-початківці мають право на використання пільгових програм ЗУС – Ulga na start та пільга на перші 24 місяці, а також Mały ZUS. Ці можливості розглянуті у статтях за посиланнями і тут до них не повертатимемося. Далі йтиметься про звичайні умови бізнес-діяльності, без пільг.
 5. Внески до ЗУС сплачуються щомісяця. Їх розрахунок не пов’язаний з кількістю днів у розрахунковому місяці – для кожного календарного він один і той самий. Однак це не позбавляє можливих коригувань за результатами року з доплатою або компенсацією різниці, що утворилася (розглянемо це питання окремо).

Крім цього, виключимо і випадки підприємницької діяльності без реєстрації, при якій ніяких платежів не існує.

Які страхові внески сплачує JDG?

Усі необхідні платежі в ЗУС можна умовно поділити на дві категорії:

 1. Медичне страхування (Składka na ubezpieczenie zdrowotne). Це обов’язкова плата за доступ до медицини в Польщі. Для ФОПа розраховується по окремим правилами, про які далі докладно поговоримо.
 2. Інші типи страхування, до яких належать:
Страхування Розмір внеску (від розрахункової бази)
Пенсійне страхування (Ubezpieczenie emerytalne) 19,52%
Страхування від втрати працездатності (Ubezpieczenie rentowe) 8%
Страхування від нещасних випадків (Ubezpieczenie wypadkowe) 1,67% (найчастіше)
Фонд праці та Фонд солідарності (Fundussz pracy i Fundusz Solidarnościowy) 2,45% (див. хто не платить до Фонду праці)
Страхування на випадок хвороби (Ubezpieczenie chorobowe)* 2,45%

* Тільки страхування на випадок хвороби для JDG є добровільним.

Це повний перелік усіх платежів, проте видно, що страхування на випадок хвороби для JDG є добровільним.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Нагадаємо, що бізнесмени-початківці часто плутають zdrowotne і chorobowe виплати. Це різні типи страхування. Перший (обов’язковий) дає доступ до медичних послуг (звернення до лікарів, поліклініки, лікарні тощо), а другий (добровільний для JDG) означає оплату лікарняного листа (тимчасової непрацездатності).

Істотною для соціальних внесків підприємця є величина розрахункової бази. Її і розглянемо насамперед. Далі вкажемо на конкретні способи обчислень – окремо для медичного та для інших типів страхування.

Розрахункова база ZUS для JDG

Якщо за заробітної плати найманого працівника до розрахунку виплат ЗУС береться реальний дохід, то з JDG все інакше. У низці виплат (конкретні приклади побачимо нижче) обчислення розміру внесків здійснюється від розрахункової бази.

Розрахунковою базою внесків у ZUS для індивідуального підприємця є величина, яка обчислюється від прогнозованої середньої заробітної плати на поточний (звітний) рік. Прогнозована середня зарплата (польськ., Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie) – це офіційно встановлена величина, що передбачає середній брутто-дохід найманого працівника на місяць.

Технологія розрахунку прогнозованої середньої зарплати є досить складною. Однак для підприємця це не має великого значення, оскільки її конкретний розмір встановлюється та публікується щорічно польським урядом, тобто бізнесмен заздалегідь знатиме від якої величини розраховуватиме внески.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Ще раз наголосимо – розрахункова база обчислюється від прогнозованої зарплати, але не дорівнює їй. Це певні відсотки від неї: іноді 60%, а за інших умов 180%.

Наприклад, розмір прогнозованої середньої заробітної плати на 2024 рік становить 7824 злотих, а розрахункова база у 60% буде, відповідно, 4694 злотих.

Внески по медичному страхуванні

Цей обов’язковий платіж є найбільш складним, оскільки залежить від рівня доходу (при цьому не завжди від розрахункової бази), і від обраної системи оподаткування:

Тип оподаткування Розмір внеску на медицину
Податкова шкала (оподаткування на загальних принципах – 12% при доході до 120000 злотих) 9% від фактичного доходу, але не нижче за мінімальне значення*
Єдиний (лінійний) податок 4,9% від фактичного доходу, але не нижче за мінімальне значення*
Одноразовий податок на зареєстрований дохід (т.зв. паушальний податок) 9% від розрахункової бази, а сама база залежить від отриманого доходу протягом року:

 • до 60000 злотих – 60% від прогнозованої з/п;
 • від 60000 до 300000 – 100% від прогнозованої з/п;
 • більше 300000 – 180% від прогнозованої з/п.
Податкова карта 9% мінімальної заробітної плати.

* Мінімальне значення = 9% від мінімальної зарплати в місяці, що передує розрахунку (наприклад, при мінімальній зарплаті з 1 липня 2024 року в 4300 злотих, і попередній величині в 4242 злотих, за липень мінімальний внесок складе 381,78 злотих, а за серпень вже 387 злотих).

Внески з медичного страхування є неподільними та завжди повинні сплачуватись фіксованою щомісячною сумою. Не має значення, скільки днів ведеться діяльність чи перебував підприємець, наприклад, на лікарняному.

Консультант
Дмитро Костянтинович
На сайті ZUS розміщено спеціальний калькулятор для обчислення бази розрахунку внесків на медицину. Для його використання достатньо вибрати рік, систему оподаткування та заповнити необхідні параметри.

Інші страхові внески до ЗУС

Незважаючи на більшу кількість внесків у цій категорії, їхня оплата для JDG розраховується простіше: податкова база завжди становить 60% від прогнозованого розміру середньої зарплати.

Наприклад, на 2024 рік прогнозовану середню оплату праці встановлено у розмірі 7824 злотих. Відповідно, розрахункова база цього року: 7824 х 60% = 4694 злотих. Звідси розрахунок:

Тип страхування Відсоток від розрахункової бази Сума на 2024 рік, zł
Пенсійне 19,52% 916,27
Від втрати працездатності 8% 375,52
Від нещасних випадків 1,67% (найчастіше) 78,39
У Фонд праці 2,45% 115,00
На випадок хвороби (добровільне) 2,45% 115,00
Разом 1600,18 злотих
Разом (без добровільного страхування) 1485,18 злотих

Складність тут становить лише страхування від нещасних випадків. Справді, найпоширенішим значенням є 1,67% від розрахункової бази, проте бувають інші ситуації. Оскільки розрахунок досить довгий і складний, а стосується він небагатьох підприємців, ми не розписуватимемо його детально. Натомість запропонуємо для ознайомлення 📄 офіційну брошуру від ZUS з розрахунку цієї величини.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Ще раз нагадаємо, що страхування на випадок хвороби є добровільним, а в деяких випадках (зокрема при досягненні пенсійного віку) підприємець звільняється від виплат до Фонду праці.

Перерахунок страхових внесків для JDG

Якщо сплачувати внески повністю та своєчасно, то перерахунок можливий лише по медичному страхуванні, й лише у разі паушального податку при збільшенні прибутку вище за зазначені межі.

Наприклад, розрахункова база в 2023 році складає 4161 злотих, при цьому підприємець у березні перевищив межу в 60000 злотих, а в жовтні – в 300000 злотих. Його платежі будуть такими:

 • Січень та лютий – по 376,16 злотих на місяць.
 • З березня по вересень – по 626,93 злотих на місяць.
 • З жовтня до грудня – по 1128,48 злотих на місяць.

В результаті за рік заплачено 8526,27 злотих. Але розрахунок повинен здійснюватися за сумарним річним доходом, з розрахунку прибутку, що перевищив 300000 злотих, тобто необхідно було заплатити 1128,48 х 12 = 13541,76 злотих. Таким чином, зазначений у прикладі JDG повинен буде доплатити за результатами року 13541,76 – 8526,27 = 5019,49 злотих.

Коли треба платити у ZUS за ФОП?

Оплата поточних внесків здійснюється щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним. Кошти переводяться на індивідуальний рахунок підприємця в ZUS.

Разом із платежами у ці ж терміни (щомісяця) до ЗУС подається декларація ZUS DRA. Заповнити її можна через різні спецпрограми або через систему PUE ZUS, але можна особисто подати до свого відділення. Для особистої подачі можна використовувати цей бланк.

Розрахунок внесків ZUS виконується індивідуально та залежить від системи оподаткування, рівня доходу, віку платника та інших умов. Єдина величина – медичне страхування – може бути уточнена за результатами року, якщо прибуток значно збільшиться чи знизиться. Сплачуються внески щомісяця з одночасною подачею декларації ZUS DRA.

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен