Оподаткування JDG: які податки сплачує ФОП у Польщі?

Стаття доступна російською

Розцінювати ФОП у Польщі можна і як перший крок в розвитку бізнесу, і як постійну форму діяльності – це вирішує сам підприємець. Пройшовши всі організаційні питання, бізнесмен перейде безпосередньо до діяльності, плодом якої стане не лише прибуток, а й виплата необхідних податків та зборів, а це вже вимога законів, за дотриманням яких держава ретельно стежить.

Оподаткування ФОП в Польщі – це досить складна система, і шанс помилитися при її використанні досить високий. У цій статті «Польського консультанта» будуть описані всі можливі податки та збори, які потрібно виплачувати. Наполегливо радимо всім бажаючим відкрити ФОП у Польщі ознайомитися з інформацією нижче заздалегідь.

Скрыть содержание

Види податків та зборів для ІП у Польщі

Побудуємо матеріал таким чином: спочатку розглянемо всі можливі для ФОП у Польщі податки та збори (їх типи та величини), а потім змоделюємо схему вибору оптимальної податкової системи.

Тут і далі інформація актуальна для іноземців, які мають право діяти як індивідуальні підприємці в Польщі, так і брати участь у різних організаційно-правових формаціях без утворення юридичної особи як JDG, наприклад, у спулці цивільній.

Усі відрахування, які потрібно робити з прибутку, можна умовно поділити на чотири великі категорії:

 1. Прибутковий податок (PIT). Власне, саме тут існує можливість вибору системи оподаткування, яка може бути підходящою для конкретного бізнесу.
 2. Податок на додану вартість (ПДВ або VAT). Додаткове оподаткування прибутку під час торгівлі, що передбачає широкий перелік звільнення.
 3. Специфічні податки. Маються на увазі, наприклад, податок на деякі види майна, специфічні операції тощо. Очевидно, що можуть бути далеко не в кожному випадку.
 4. Соціальні збори. Це виплати в ZUS: пенсійні, медичні і т.д., страхування самого бізнесмена та його працівників (у разі їх наявності). Формально не є податком, але для розуміння загальної картини враховувати даний вид витрат необхідно.

Розглянемо кожну категорію докладніше, але спочатку кілька слів про розрахунок прибутку в Польщі.

Дохід та прибуток за польськими законами

Підприємці, які мають відношення до українського ФОП чи бізнесу в цілому, вже могли стикатися з поняттям доходу і прибутку, де під першим найчастіше розуміють усі отримані від діяльності кошти, а під другим (прибутком) доходи за вирахуванням витрат, необхідних на отримання цього прибутку.

Схожа схема діє і в Польщі, проте прийнята термінологія може заплутати іноземця, який погано знає польську мову та реалії:

 • Звичний дохід у РП називається przychod.
 • Прибуток (дохід мінус деякі витрати) називається dochód.

Власне, в найменуванні прибутку dochód’ом і полягає плутанина. Далі намагатимемося використовувати більш звичну термінологію, але треба розуміти, що означає те чи інше поняття, що зустрічається в польських джерелах.

Приклад. Ви придбали 10 ваз по 10 злотих, а пізніше продали їх по 20 злотих. Дохід (przychod) складе 10 х 20 = 200 злотих. Прибуток (dochód) 200 – (10 х 10) = 100 злотих.

База оподаткування

Саме це поняття має значення розрахунку податків. Для кожного типу виплат це може бути своя величина:

 • VAT, якщо його оплата необхідна, розраховується від суми витрат та потенційного прибутку, причому може бути включений у ціну товару. Наприклад, купивши вазу за 50 злотих, і бажаючи продати її з прибутком 50 злотих, базою буде 50 + 50 = 100 злотих. Сам податок становитиме 23%, тобто ціна на вазу буде встановлена у розмірі 123 злотих.
 • Розраховується від загального прибутку. Залежно від обраного типу оподаткування з бази оподаткування можуть бути вираховані деякі доходи. Цей момент детально розглянемо далі.
 • Спеціальні податки розраховуються за своїми схемами. Наприклад, податок на майно залежатиме від поточної вартості цього майна. У кожному разі це індивідуальні розміри.
 • Про соціальні внески говоритимемо окремо, оскільки це особлива система розрахунків, тому поки що залишимо цю категорію осторонь.

Докладніше до кожного з випадків ми будемо повертатися по мірі розгляду конкретного податку.

Перейдемо безпосередньо до типів оподаткування та можливих систем, розуміючи, що деякі з них вимагають більш детального пояснення. У таких випадках будуть надані посилання на детальні матеріали.

I. Прибутковий податок (PIT)

Прибутковий податок, у свою чергу, можна поділити на дві великі категорії:

 1. Фіксовані, тобто застосовувані до загальної суми доходу, незалежно від витрат (податок паушальний), або попередньо встановлені на певному рівні (податкова карта).
 2. Податок на прибуток, тобто залежний від розміру цього прибутку. Сюди включаються так звана податкова шкала і лінійний податок.

Принципова різниця полягає саме в розрахунку бази оподаткування. Для фіксованих податків це загальна сума доходу (паушальний податок) або якийсь заздалегідь прописаний платіж для податкової картки (тобто рівень доходу в розрахунках не бере участі). Тут все ясно, а ось для лінійного податку та податкової шкали – це спеціальна розрахункова база, про яку й поговоримо.

Як розраховується база для податкової шкали та лінійного податку?

Насамперед, поняття доходу (przychod) складається з усіх можливих грошових надходжень, одержаних у межах господарську діяльність, зокрема, і пов’язані із нею напряму. Наприклад, не тільки надходження за товари та послуги, які як вже були здійснені, так і лише заплановані, а й відсотки за вкладами, доходи від оренди, різні типи заборгованостей від контрагентів та різні знижки.

Але це ще не база оподаткування для лінійного податку або податкової шкали. Базою є дохід, з якого віднімаються:

 • Розмір виплаченого ПДВ (за наявності).
 • Повернені кредити (виняток – доходи за відсотками по цим кредитам).
 • Відсотки із заборгованостей, які були розраховані, але не виплачені підприємцю.
 • Різні податкові відрахування, повернення неправильно нарахованих податків тощо.

Але і це ще не все! З бази оподаткування для розрахунку цих двох типів податку можуть бути відраховані витрати:

 • На закупівлю товарів, канцелярського приладдя, устаткування, тобто всього, що прямо чи опосередковано потрібно для отримання доходу.
 • На організаційні заходи, зокрема зустрічі з контрагентами, тобто дії, спрямовані на збереження джерела доходу.
 • На страхові поліси, зокрема страховка на товари та послуги, тобто дії для забезпечення джерела доходу.
При цьому існують обов’язкові умови: такі витрати фактично понесені (є рахунки-фактури), понесені саме платником податків і не входять до переліку витрат, що вираховуються з бази оподаткування, на підставі art.23 Ustawy o PIT.

Тобто з’являється ще один параметр – встановлені Законом про прибутковий податок витрати, які можуть бути вирахувані з доходу для визначення бази, з якої буде взято податок.

Консультант
Юлія Володимирівна
Підсумуємо. По податковій шкалі та лінійному податку базою буде дохід за вирахуванням всього перерахованого. Від цієї величини і проводитиметься розрахунок.

Перейдемо до типів оподаткування PIT, і почнемо якраз із двох вже згаданих систем.

Податкова шкала (Skala podatkowa)

Цей тип оподаткування часто називають базовим, оскільки саме він вважається основним у Польщі. За цією ставкою обкладається вищезазначена база. Шкала податкова складається із двох частин:

 1. Якщо дохід не перевищив 120 000 злотих на рік, то він оподатковується 12% податку мінус «зменшуюча сума» (з 01.07.2022 року — 3600 zl). При цьому підприємець може підсумовувати прибуток разом з дружиною / чоловіком, що вигідно, якщо той не має власного доходу або він мінімальний.
 2. Якщо прибуток перевищив 120 000 злотих на рік, то з цієї суми (120 тис) береться податок 12% мінус «зменшуючий» (це фіксована величина 10800 злотих), а з решти доходу (з того, що понад 120 000 злотих) – податок 32%.

Треба розуміти, що зазначені цифри встановлюються законом і можуть бути змінені. Держава може встановити і деяку суму, нижче за яку податок не стягується зовсім. На момент публікації це 30 000 zł на рік. Докладніше про базову систему та «зменшуючу суму» можна переглянути у статті про прибутковий податок.

Лінійний податок (Podatek liniowy)

Інша назва – єдиний податок. Суть у тому, що ставка завжди одна – 19%, якою й обкладається база. Однак цей тип оподаткування не передбачає спільної сімейної декларації та неоподатковуваної суми. Система представляє інтерес для тих, хто отримує високі доходи, набагато вище 120 000 злотих на рік.

Цей варіант нарахування податку не може бути використаний при здійсненні сільськогосподарської діяльності.

Паушальний податок (Ryczałt ewidencjonowany)

Суть способу у тому, що податок нараховується за фіксованою ставкою, а стягується не з прибутку (розрахункової бази), і з усіх надходжень з підприємницької діяльності (доходу, виручки). Характеризується простою звітністю (не потрібно враховувати витрати), але застосовується лише у випадках, коли дохід за попередній рік не перевищив 2 млн євро (у злотих за курсом).

Складність у тому, що для кожного виду діяльності встановлюється своя ставка та його розкид досить значний: від 17% до 2%. Також великий перелік видів діяльності, які можуть застосовувати цей податок.

Декілька прикладів, для розуміння. Максимальна ставка 17% застосовується для одноосібної діяльності (без найнятих працівників) за вільними професіями (нотаріуси, адвокати, консультанти та ін.). Інші приклади:

Ставка податку Діяльність
2% Продаж вироблених непромисловим способом товарів рослинного або тваринного походження, сировина для яких була вирощена цим самим підприємцем.
3% Організація громадського харчування (за винятком випадків реалізації алкогольних напоїв), торгівля (перепродаж) продуктів і напоїв, продаж риби та рибопродуктів рибалками, що виловили її та ін.
5,5% Будівельні роботи, вантажоперевезення понад 2т та ін.
8,5% Громадське харчування з алкоголем, виготовлення виробів із матеріалу замовника, книжкові комісійні магазини, доходи від оренди чи суборенди, якщо вони не перевищили 100 000 злотих на рік тощо.
10% Продаж деяких видів майнових та немайнових прав або їх частин та ін.
12,5% Оренда / суборенда на суму понад 100 000 злотих на рік.
15% Паркування, готелі, програмне забезпечення, виробництво фото, оптова торгівля, туристичні поїздки, продаж авто та мотоциклів, а також запчастин до них тощо.

Очевидно, що далеко не всі сфери діяльності підходять для JDG у Польщі, проте знати про можливість використання такої шкали податків потрібно. Якщо діяльностей кілька, то прибуток від кожної враховується окремо і оподатковується своїм податком.

Паушальний податок є досить об’ємною темою, тому йому присвячено окремий матеріал.

Податкова картка (Karta podatkowa)

Йдеться про систему індивідуальних податків. За окремою домовленістю з місцевим начальником ужонду скарбового підприємець може отримати право на оплату фіксованої авансової ставки податку та не вести звітності прибутків – витрат коштів. Виплаченої суми достатньо для врегулювання відносин з державою щодо податку з прибутку.

Як правило, величина податку залежить від:

 • Виду діяльності.
 • Числа працівників для підприємства.
 • Кількості жителів гміни, в якій здійснюється діяльність.

Норма використовується для JDG не дуже часто, і лише у випадках реального економічного зиску області. За відсутності прибутку податок не скасовується – його виплата провадиться у будь-якому випадку. Докладніше про податкову картку можна дізнатися з цієї статті.

Консультант
Юлія Володимирівна
З 2022 року підключитися до цієї системи оподаткування неможливо. Але нею можуть продовжувати користуватись підприємці, котрі обрали податкову картку до 2022 року.

ІІ. Податок на додану вартість (ПДВ, VAT)

Цей податок сплачують суб’єкти господарювання, що реалізують товари та послуги, за винятком окремо зазначених випадків.

Базова ставка ПДВ (VAT) – 23% від вартості нетто товару чи послуги. Проте, деякі види продажів мають інші ставки. Наприклад:

 • 0% – імпорт необхідних товарів.
 • 4% – пасажирські перевезення, робота в таксі.
 • 5% – сільськогосподарські продукти та продукти тваринництва.
 • 8% – будівництво житла.

Підприємець, який має сплачувати VAT, окремо реєструється як платник ПДВ, для чого подається спеціальна заява до отримання першого прибутку. Якщо від сплати цього податку підприємця звільнено, реєстрація не вимагається.

Звільнення від ПДВ

Випадки, коли JDG не повинен сплачувати ПДВ у Польщі, суворо встановлені законодавчо. До них відносяться види діяльності:

 1. Управління пенсійними програмами, інвестиціями, страхуванням.
 2. Виробництво медичного встаткування.
 3. Діяльність лікарів, стоматологів, акушерів, медсестер.
 4. Соціальна допомога.
 5. Зайнятих у системі освіти.
 6. Постачання сільгосппродукції.
 7. Діяльність на нерозвинених територіях.

Загалом цей список досить великий і характеризується окремими нюансами майже в кожній своїй частині. Перелік встановлюється постановою Мінфіну РП. Ознайомитись з ним можна нижче:

D20131722

Відкрити в окремому вікні

Другим, і найчастіше, випадком звільнення від сплати VAT є застосування т.зв. ліміту звільнення від ПДВ (limit zwolnienia podmiotowego z VAT) – мінімальної суми обороту від реалізації товарів та послуг на рік, нижче за яку ПДВ не стягується.

На 2022 рік така сума складає 200 000 злотих за попередній рік. При цьому реалізація вищезгаданих товарів та послуг, ПДВ за які не нараховується за розпорядженням Мінфіну, у «ліміті звільнення» не враховуються.

Облік суми ліміту провадиться за звітний рік. Якщо підприємство відкрилося не з початку року, то у звітному році ліміт розраховується пропорційно до днів роботи: 200 000 / 365 х дні після реєстрації у звітному році.

Хто не може бути звільнений від сплати ПДВ?

Окремо встановлені випадки, коли звільнення від сплати VAT не може бути здійснено, навіть якщо виконується якась із вищевказаних умов.

Серед них основні продажі (реалізація):

 • Виробів з дорогоцінних металів або з їх використанням, а також ювелірних послуг.
 • Підакцизних товарів (виключення – тютюн, електрика та деякі види автотранспорту).
 • Землі під будівництво.
 • Будинків.
 • Нового автотранспорту.
 • Запчастин для ТЗ та мотоциклів.
 • Юридичних послуг.
 • Консалтинг.
 • Фінансові послуги, у т.ч. кредитування.
Окремо вказано на заборону відміни VAT для дистанційної торгівлі косметики та комплектуючих, комп’ютерів, електронних та оптичних пристроїв, побутових приладів (як електричних, так і неелектричних), двигунів, турбін та насосів.

ІІІ. Специфічні податки для ФОП у Польщі

Назвати ці податки «специфічними» ми вирішили через умови їх застосування. Насправді, у даних податках немає нічого екстраординарного, і аналоги існують у більшості країн світу, але використовуються вони в конкретних умовах. Вказуються виключно для розуміння можливих витрат.

Податок на цивільно-правові дії (Podatek od czynności cywilnoprawnych)

Це фіксовані ставки податків, якими оподатковуються деякі типи правочинів цивільно-правового характеру. Розмір ставки залежить від типу угоди, але, здебільшого, вбирається у 1%-2% від суми контракту.

Оподатковуються такі угоди:

 1. Купівля-продаж речей та/або майнових прав.
 2. Кредитні договори.
 3. Договір дарування.
 4. Договір довічного утримання.
 5. Розділ спадщини.
 6. Скасування сумісної власності.
 7. Іпотека.
 8. Договір створення товариства (наприклад, Spółka cywilna або Spółka z oo).

Найпоширенішим випадком стягнення цього податку є купівля автомобіля фірмою у приватної особи.

Податок на нерухомість (Podatek od nieruchomości)

Податком оподатковуються будівлі, споруди та земля. Розмір встановлюється муніципалітетом і може бути різним.

Для JDG, чия діяльність здійснюється за місцем проживання, податок стягується лише якщо така нерухомість повністю або частково призначена для підприємницької діяльності. Проте визначає факт оподаткування конкретного об’єкта діяльності Jednoosobowa działalność gospodarcza муніципалітет.

Податок на транспортний засіб (Podatek od środków transportowych)

Це місцевий податок, яким обкладаються власники вантажівок, причепів та напівпричепів, тягачів, автобусів. Розмір платежів встановлюється муніципальною владою.

Плата за довкілля (Opłaty za korzystanie ze środowiska)

Цей збір встановлюється щорічно ужондом маршала і, відповідно, може відрізнятися у різних воєводствах. Стягується з підприємців, якщо у процесі їхньої діяльності:

 • Використовується забір повітря чи води.
 • Відбувається викид пилу чи газів.
 • Утворюються (складуються) відходи.
 • Вирощуються сільськогосподарські культури, зокрема садівництво або овочівництво.
 • Містяться / розмножуються тварини.
 • Відбувається вилов риби.
 • Використовується лісове господарство.

Якщо встановлений маршалом платіж для конкретного JDG становить менше 800 злотих, цей збір не сплачується. Проте здати звітну документацію підприємець повинен.

IV. Соціальні платежі ZUS

Це витрати, що однозначно очікують підприємця, але є окремою системою розрахунків – і база оподатковування, і величини зборів розраховуються за власними технологіями.

У цьому матеріалі ми не будемо детально описуватимемо системи соціальних виплат, оскільки вся докладна інформація міститься у цій статті. Однак нагадаємо кілька суттєвих моментів:

 • Якщо в ФОП немає найнятих працівників, підприємець оплачує ZUS виключно за себе. За наявності працівників платити треба і за них.
 • У прикладі за вищевказаним посиланням зазначено витрати, які покладає на себе найманий робітник і оплату цих сум за нього провадить роботодавець у системі ЗУС. У випадку, коли особа є самостійним підприємцем, вона сплачує ці суми самостійно.

При цьому деякі збори, наприклад, за доступ до медицини (Zdrowotna), залежать від обраної системи прибуткового податку:

 • При базовому принципі (податкова шкала) – 9% від доходу, при доходах нижче за мінімалки – 9% від мінімальної зарплати.
 • При фіксованому податку в 19% – 4,5% від доходу.
 • При паушальному податку – 9% від фіксованої ставки, встановленої державою (наприклад, у 2022 році це сума від 380 до 950 злотих залежно від рівня доходу).
 • При податковій карті – 9% від мінімальної оплати праці.

Ці параметри обов’язково треба враховувати під час виборів системи оподаткування.

Як вибрати систему оподаткування ФОП в Польщі?

Ще раз наголосимо – фактично вибрати можна лише систему виплати прибуткового податку. Однак інші параметри можуть залежати від ПІТ, тому враховувати потрібно все.

Ми пропонуємо використовувати наступну схему вибору системи, але в конкретній ситуації деякі аспекти можуть відрізнятися:

Крок 1. Виключіть неможливе

Ще раз уважно ознайомтеся з умовами застосування тієї чи іншої системи. Виключіть ті, які не можуть бути використані, щоб вони не відволікали надалі.

Наприклад, запланований дохід вищий, ніж допускається за паушального податку – тоді й розглядати цю систему не варто. Або, навпаки, прогнозовані доходи дуже малі – у цьому випадку лінійне оподаткування може бути невигідним.

Далі продовжуйте розгляд решти.

Крок 2. Розрахуйте внески ZUS

На підставі очікуваних доходів розрахуйте можливі внески. При цьому спеціальну увагу слід приділити внеску Zdrowotna, розмір якого залежить від вибраного типу оподаткування PIT. У розрахунках слід врахувати пільги для нових бізнесменів і програму Mały ZUS.

Збережіть розрахунки. Поки що не варто приймати рішення, але ці дані допоможуть в подальших етапах.

Крок 3. Врахуйте специфічні податки в Польщі для ФОП

Перегляньте перелік цих податків, виключіть невикористовувані та розрахуйте необхідні. Незважаючи на те, що безпосередньо на вибір системи ПІТ це не впливає, збережіть дані для розуміння суми потенційних витрат.

Крок 4. Розрахуйте ПДВ

Спочатку перевірте, чи немає умов, що відповідають звільненню від VAT. Якщо є, перейдіть до наступного кроку. Якщо платити ПДВ доведеться, розрахуйте та збережіть дані. Вони будуть використовуватися для розрахунку бази оподаткування PIT.

Крок 5. Розрахуйте ПІТ за різними варіантами

Використовуючи системи PIT, що залишилися після Кроку 1, розрахуйте оподатковувані бази для них. При розрахунках врахуйте (за умовами):

Обчисліть величини потенційних податків та додайте до них внески ЗУС (або як мінімум розміру внеску на медицину). Порівняйте отримані варіанти, розуміючи орієнтовність зроблених розрахунків. Виберіть найвигідніший.

Далі можна підсумувати всі отримані дані, щоб розуміти приблизний обсяг витрат на податки та збори.

Підсумуємо. Оподаткування – це завжди складно та заплутано, але без знання деталей навряд чи вдасться зайнятися бізнесом без порушень. Вибрати правильну систему оподаткування – означає підвищити рівень одержуваного прибутку.

Не забувайте, що цей вибір хоч і дуже важливий, але не повинен бути незмінним. Податкову систему можна буде змінити в процесі роботи, проте не більше одного разу на рік, а вибраних умов доведеться суворо дотримуватись до такої заміни.

5/5 - (1 vote)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен