Як підтвердити інвалідність у Польщі?

Стаття доступна російською

Людям з обмеженими можливостями часто не обійтись без сторонньої допомоги. Це може стосуватися і дітей, і дорослих, зокрема іноземців, які приїхали до Польщі на тривалий термін для роботи, навчання чи з інших причин.

Наявність офіційної інвалідності дасть право на певні умови праці, допомогу, пільги та ще велику кількість різних можливостей. Однак, щоб використовувати статус, його потрібно спочатку встановити. Тому, як оформити інвалідність у Польщі й буде присвячена дана стаття.

Скрыть содержание

Групи інвалідності в Польщі

Насамперед необхідно розділити існуючі в РП інвалідності на дві великі категорії:

 1. Для дітей віком до 16 років.
 2. Для осіб віком від 16 років.

Це важливе питання, оскільки від нього залежать і способи оформлення інвалідності (niepełnosprawności), і документи, що видаються, і наявні можливості.

Інвалідність до 16 років

До досягнення 16 років статус інваліда надається на певний термін, але не пізніше ніж настане зазначений вік. Підставами для набуття статусу є:

 1. Порушення фізичного та/або психічного здоров’я.
 2. Очікування, що наявні порушення триватимуть щонайменше 12 місяців.
 3. Дитині потрібен догляд та допомога у задоволенні основних життєвих потреб, що перевищують рівень догляду та підтримки, необхідні дітям того ж віку без відповідних порушень здоров’я.

Для отримання статусу інвалідності необхідно, щоб виконувались усі три зазначені умови. При цьому іншої градації/класифікації у інвалідів до 16 років немає. У всіх одні права та можливості.

Інвалідність після 16 років

Це вже «доросла» niepełnosprawność. Існують три групи такої інвалідності:

 1. Znaczny (Значний ступінь).
 2. Umiarkowany (Помірний ступінь).
 3. Lekki (Легкий ступінь).

У всіх цих груп свої підстави та умови. Розглянемо кожну з них окремо.

1 група. Значний ступінь – Znaczny

До цієї категорії належать особи, які:

 • Не можуть працювати і потребують постійного чи довгострокового догляду та допомоги інших людей для виконання своїх соціальних ролей через нездатність жити самостійно, або…
 • Здатні працювати, але виключно в захищених умовах зайнятості (w warunkach pracy chronionej) і вимагають постійного або тривалого догляду та допомоги інших людей для виконання соціальних ролей через нездатність самостійного життя.
Консультант
Дмитро Костянтинович
На відміну від умов інвалідності для осіб віком до 16 років, коли необхідне виконання всіх зазначених умов, тут і далі (для всіх категорій інвалідності осіб віком від 16 років) достатньо однієї з перерахованих умов для набуття статусу інваліда в Польщі відповідної групи.

Необхідно пояснити поняття «роботи у захищених умовах зайнятості». Як правило, йдеться про робочі місця, нерідко цілі підприємства, спочатку і спеціально підготовлені для інвалідів. Умови існування таких підприємств встановлені законодавчо, вони окремо сертифікуються та контролюються Інспекцією праці та іншими наглядовими органами.

Одночасно особи зі значним ступенем інвалідності можуть працювати на звичайних підприємствах, якщо для них будуть створені умови на конкретному робочому місці, або віддалено.

Потрібно сказати кілька слів і про «нездатність жити самостійно». Це означає порушення працездатності організму настільки, що виникає неможливість задовольнити основні життєві потреби самостійно (самостійно обслужити себе, обмежений чи відсутній рух, спілкування тощо).

2 група. Помірний ступінь інвалідності – Umiarkowany

Для цієї категорії характерні такі ознаки: ці люди не можуть працювати або здатні працювати тільки в захищених умовах зайнятості, а також вимагають тимчасової або часткової допомоги для виконання своїх соціальних ролей.

Щодо роботи, то тут все повністю збігається з значним ступенем, включаючи роботу в захищених умовах. Вся різниця у типі необхідного догляду. У разі помірного ступеня йдеться про тимчасову або часткову допомогу.

3 група. Легкий ступінь – Lekki stopień niepełnosprawności

В даному випадку інвалід повинен відповідати хоча б одній із двох умов:

 1. Є порушення організму, які значно знижують працездатність, порівняно зі здатністю людини аналогічної професійної кваліфікації в повному розумовому та фізичному стані.
 2. В наявності порушення фізичної форми тіла, обмеження у виконанні соціальних ролей, які можна компенсувати за допомогою ортопедичного обладнання, технічних та інших допоміжних засобів.

З усього перерахованого випливає, що:

Інвалідність у Польщі – це нездатність індивіда повною мірою виконувати свої соціальні ролі (користуватися своїми правами і виконувати обов’язки в повсякденному житті в суспільстві) в порівнянні з особами, які не мають подібних проблем зі здоров’ям, які перебувають у тих самих соціальних умовах. А ступінь інвалідності – це неможливість виконання таких ролей.

Номери груп інвалідності ми вказали виключно для наочності. Наразі в Польщі нумерація ступенів непрацездатності не застосовується.

Документи, що підтверджують інвалідність в Польщі

Класифікація польських документів про інвалідність має значення, оскільки від типу залежать методи і черговість їх отримання.

Довідка про інвалідність (Orzeczenie o niepełnosprawności)

Незважаючи на те, що в розмовній мові саме так – довідкою (свідоцтвом, рішенням, висновком) про інвалідність іноді називають будь-який документ, пов’язаний з присвоєнням статусу, юридично цей термін відноситься до єдиного і чітко визначеного випадку.

Orzeczenie o niepełnosprawności (довідка про інвалідність) – це документ, що підтверджує статус інваліда в Польщі, який видається особі до 16 років. Тобто у випадках, коли, крім іншого, не визначається міра інвалідності.

Як підтвердити інвалідність у Польщі? 1

Довідка про ступінь інвалідності (Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

Це документ, що підтверджує статус інвалідності для тих, кому за 16 років. Вже з назви видно, що визнання статусу відбувається разом із визначенням ступеня інвалідності, тобто не доведеться спочатку встановлювати сам факт непрацездатності, і тільки потім визначати його рівень, а відразу приймається рішення про присвоєння Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Як підтвердити інвалідність у Польщі? 2

Довідка про надання пільг та допомоги (Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień)

Йдеться про документ, який дає інвалідам віком від 16 років, право на різні пільги та допомоги. Видається на підставі раніше ухваленого рішення про присвоєння ступеня інвалідності.

Відповідно, без нього розраховувати на пільги та допомоги не доводиться. Отримання Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień є наступним етапом після оформлення Довідки про ступінь інвалідності.

Ідентифікаційна карта інваліда (Legitymacja osoby niepełnosprawnej)

Це посвідчення особи інваліда (пластикова ID-карта), що підтверджує наявність прав на додаткові пільги, що відповідають статусу. Legitymacja osoby niepełnosprawnej видається на підставі одного з вищезгаданих документів або судового рішення про надання статусу інваліда.

Іншими словами, статус спочатку має бути визначений, а потім, на цій підставі, можна отримати карту інваліда. Використовується у повсякденному житті для пред’явлення за необхідності.

Як підтвердити інвалідність у Польщі? 3

Навіщо потрібен статус інвалідності (непрацездатності)?

Кінцевою метою набуття статусу інваліда є підтвердження прав, пільг та іншої допомоги, покладеної на підставі польського законодавства. Основними з них є:

 • Професійна реабілітація, спеціальне працевлаштування з використанням певних привілеїв (наприклад, право на додаткову відпустку, більш тривалі перерви протягом робочого дня, скорочений робочий день), можливість підтримки економічної або сільськогосподарської діяльності.
 • Соціальна реабілітація (можливість участі у трудовій терапії, що проводиться у майстернях з трудотерапії, можливість реабілітації у спеціальних установах).
 • Співфінансування придбання ортопедичного обладнання, допоміжних технічних засобів, що полегшують функціонування цієї людини.
 • Податкові пільги, знижки на зв’язок, звільнення від плати за радіо і телебачення.
 • Соціальні, лікувальні, терапевтичні та реабілітаційні послуги, що надаються установами соціального забезпечення.
 • Пільги при паркуванні (паркувальні картки – право на спеціальне розміщення автотранспортних засобів).
 • Право на допомогу по догляду за інвалідом та інші сімейні допомоги, а також на пенсії з інвалідності.

Останній випадок – пенсію та допомогу з інвалідності – розглянемо наприкінці статті докладніше.

Хто займається підтвердженням інвалідності?

Для надання статусу інваліда в Польщі існують спеціальні Комісії з оцінки інвалідності (Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności). Комісії бувають двох рівнів:

 • повітові;
 • воєводські.

Первинне звернення завжди здійснюється до повітових комісій. Воєводські існують лише для апеляції рішення повітових інстанцій.

Комісії по встановленню інвалідності складаються мінімум із двох осіб, з яких одна (голова) обов’язково має бути лікарем. Другим може бути педагог, психолог, соціальний працівник, консультант з питань кар’єри чи інший лікар. Максимальна кількість членів комісії не регламентується.

Ці комісії займаються як присвоєнням статусу інваліда, ступеня інвалідності, так і рішення про присвоєння пільг та допомоги.

Звернення відбувається за місцем проживання. Виняток робиться тільки:

 • бездомним;
 • відсутнім більше 2 місяців у місці постійного проживання через лікування або за сімейними обставинами;
 • особам, які перебувають у місцях позбавлення волі;
 • особам, які перебувають у центрах допомоги чи соціальних будинках.

Знайти адреси повітових комісій можна в наступному файлі (клацніть на найменування воєводства – відкриється сторінка з повітами, що входять до нього):

Baza Powiatowych Zesplow Orzekajacych

Адреси воєводських комісій можна дізнатися тут:

Baza adresowa Wojewodzkich Zespolow do Spraw Orzekania

Чи можуть іноземці оформити інвалідність у Польщі?

Це можливо, проте є своя специфіка щодо надання статусу іноземцю. Основна проблема пов’язана з відсутністю детального законодавчого регулювання питань з інвалідами-іноземцями. Документи інших країн у Польщі не визнаються і необхідно проходити комісію незалежно від наявності статусу інваліда, виданого іншою країною.

Головна складність полягає у законодавчій нормі подання заяви за місцем постійного проживання. Саме у цій фразі корінь невизначеності. Якщо з іноземцями, які мають постійний побит або карти резидента ЄС проблем не виникає (заяви у них приймають беззастережно), то з власниками часовего побиту чи національних віз ситуація була складніша.

Повітові комісії стверджували, що право на тимчасове перебування не може встановлювати постійне місце проживання, що називається, за визначенням, а отже, у комісій немає підстав приймати документи від таких іноземців. Заяви залишалися без розгляду. Причому це стосувалося навіть ситуацій, коли дитина-інвалід мала польське громадянство чи ПМЖ, але у батьків/опікунів поки що був лише тимчасовий побит.

Приблизно з 2018 року питання стало дедалі гучніше підніматися, зокрема омбудсменами та юристами. Ініціювали судові розгляди, які закінчилися на користь іноземців.

Консультант
Дмитро Костянтинович
На жаль, коригування до законодавства так і не внесено, проте документи в іноземців з тимчасовим перебуванням приймати стали. Підставою є судовий прецедент. Зокрема, у разі виникнення проблем варто посилатися на судове рішення Краківського воєводського Адміністративного суду (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie) № III SAB/ Kr 86/18 від 11.09.2018 року.

Нагадаю, що в Польщі не зафіксовано законодавчо прецедентне право, і зазначене рішення не є джерелом права. Водночас, рішення не заперечувалося, інших нормативно-правових актів, що регулюють це питання, поки що не існує, а отже суди нижчих інстанцій будуть застосовувати його як зразок дій.

На практиці для іноземців це означає одне – здебільшого документи прийняти мають, а у разі відмови можна буде оскаржити рішення у суді. При цьому мати мельдунек іноземець зобов’язаний , саме прописка підтверджує факт проживання, а не договір оренди чи аналогічний.

Підсумуємо. Ймовірність успішного результату подання заяви на присвоєння інвалідності залежно від статусу іноземця:

Постійний побут чи карта резидента ЄС Документи приймають без проблем
Карти тимчасового перебування та довгострокові національні візи Документи почали приймати, шанс відмови мінімальний
Шенгенські візи, безвізовий режим Імовірність відмови дуже велика через короткі терміни перебування

Залишається одна проблема – подача під час перебування на штампі (в процесі очікування рішення по карті побиту). На жаль, тут поки що немає певності, і ситуації бувають різні. Уточнити цей момент варто безпосередньо у комісії свого повіту.

Які документи необхідні?

І для довідки про інвалідність (до 16 років), і для довідки про визначення ступеня інвалідності (після 16 років) необхідно надати наступний пакет документів:

 1. Заява. У кожному разі, це свій бланк. Взяти внесок можна в повітової комісії, на сайтах цих повітів чи воєводств. Для прикладу можна переглянути бланки Люблінського воєводства (📄 до 16 років та 📄 старше 16 років), однак використовувати краще ті, що надає конкретна комісія.
 2. Декларація про достовірність наданих даних та попередження про відповідальність за надання неправдивих свідчень. Це може бути як окремий документ, так і частина вищезгаданої заяви.
 3. Медичні карти (амбулаторні, із стаціонарів, додаткові аналізи, консультації, дослідження тощо).
 4. Медична довідка від лікаря, під чиїм спостереженням знаходиться претендент на статус інваліда, видана не пізніше ніж за 30 днів до подання заяви комісії. Для дітей та дорослих довідки відрізняються, але лікар, який їх видає, повинен бути в курсі змісту даного документа.
 5. Інші документи, що стосуються визначення факту та/або ступеня інвалідності.

Для отримання довідки на отримання пільг та допомоги:

 • Заява (📄 приклад бланка).
 • Медичні карти та інші профільні документи.
 • Довідка про встановлення ступеня інвалідності.

Для отримання ID-картки:

 • Заява (📄 приклад бланка).
 • Актуальна фотографія 3,5 х 4,5 см.
 • Рішення комісії щодо присвоєння інвалідності.

Крім цього, комісія має право запросити додаткові відомості, які претендент або його представник зобов’язані надати у межах зазначеного комісією терміну.

Як підтвердити інвалідність в Польщі?

З урахуванням всього вищесказаного складемо покрокову інструкцію отримання інвалідності в Польщі:

 1. Зберіть потрібний пакет документів, заповніть заяву.
 2. Зверніться до повітової комісії за місцем реєстрації. Адреси публікували вище, а назви структур можуть бути різними – і просто Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności або Powiatowy Zesplowy Orzekajacych, та які входять до інших організаційних одиниць, наприклад, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) або Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) і т.д.
 3. Дочекайтеся перевірки документів та можливих вимог щодо донесення або виправлення відомостей.
 4. Пройдіть медогляд (проводиться у комісії). У виняткових випадках, за рішенням голови комісії, огляд може бути дистанційним, або проводитись на підставі документів, а за неможливості транспортування хворого – у місці його перебування.
 5. Дочекайтеся розгляду запиту. Проводиться протягом 30 днів. У складних випадках термін може бути збільшений до 60 днів. Проте зупинення розгляду, затримка у наданні відомостей можуть продовжити цей період.
 6. Отримайте рішення комісії. У разі негативної децизії надається відповідний документ з аргументацією прийнятого рішення. У разі позитивного – видається довідка про інвалідність/про присвоєння ступеня інвалідності.

При необхідності отримання довідки для пільг та допомоги, подайте новий пакет документів до тієї ж комісії. У разі порядок схожий з описаним, але огляд не потрібно, а терміни, зазвичай, значно менше.

Замовлення ID-картки відбувається через ту ж комісію, шляхом надання заяви, фото та довідки про інвалідність/ступінь інвалідності.

Оскарження рішення

Апеляція на рішення повітової комісії подається до воєводської. Зробити це необхідно протягом 14 днів з моменту отримання рішення.

Подається апеляція не безпосередньо у воєводство, а через ту ж повітову комісію, що й ухвалювала рішення. Це важливий момент, оскільки протягом перших 7 днів після отримання даних про апеляцію повітова комісія має право сама переглянути прийняте раніше рішення, і таким чином закрити питання.

Можна апелювати і рішення воєводської комісії. Для цього протягом 30 днів подається заява до Суду з трудових та соціальних питань (do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych). Однак і в цьому випадку звертатися безпосередньо до суду не потрібно – заява до суду подається через ту саму воєводську комісію.

Допомога по інвалідності в Польщі

Допомог, так чи інакше пов’язана з інвалідністю, у Польщі велика кількість. Кожен має свої підстави, свої правила призначення. Перерахуємо найпоширеніші:

 • Сімейна допомога (Zasiłek rodzinny). Призначається сім’ям, чий дохід на людину не перевищує 674 злотих. При цьому якщо в сім’ї є інвалід, то дохід на людину не повинен перевищувати 764 злотих. До 5 років на дитину виплачується 90 злотих, від 5 до 18 років – 124 злотих, а в період від 18 до 24 років – 135 злотих на місяць.
 • Допомога по догляду (Zasiłek opiekuńczy). Виплачується дітям до 16 років, інваліду старше 16 років за тяжкої форми, при помірній (середній) формі, якщо інвалідність виникла до 21 року, а також особам віком від 75 років. Складає 215,84 злотих на місяць.
 • Спеціальна допомога по догляду (Specjalny zasiłek opiekuńczy). Складає 846,42 злотих на місяць та виплачується сім’ям, які здійснюють догляд за інвалідом, якщо їхній дохід не перевищує 764 злотих на кожного члена сім’ї.
 • Допомога по догляду у зв’язку зі звільненням з роботи або іншої оплачуваної діяльності (Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). Досить цікава допомога в 1830 злотих на місяць для батьків дітей-інвалідів, які залишилися без роботи. Проте є досить суворий перелік умов оформлення виплат, зокрема тип звільнення (скорочення, ліквідація підприємства, але з «власного бажання», чи порушення трудового права).
 • Співфінансування реабілітаційних заходів та/або обладнання. Може становити до 100% вартості, але у кожному випадку визначається окремо, з урахуванням наявних доходів та інших обставин.
 • Співфінансування усунення бар’єрів життя. Наприклад, будівництво пандусу тощо. Складає до 95% вартості, так само визначається в індивідуальному порядку.
 • Якщо інвалідність виникла через нещасний випадок на роботі, існує можливість отримати одноразову компенсацію, яка залежить від рівня заробітної плати.

Окрім загальнонаціональних виплат існують свої програми на рівні муніципалітетів. У будь-якому випадку, щоб точно визначити наявні можливості, потрібно звертатися з документами до місцевого відділення ZUS.

Зверніть увагу, що перераховані лише пільги, опосередковано пов’язані з темою, що розглядається. Прямі пенсії по інвалідності вкажемо надалі в окремому розділі.

Пенсія по інвалідності в Польщі

Пенсії по інвалідності призначаються особам, які втратили працездатність. Можна вказати на два основні випадки:

 1. За станом здоров’я (Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia). Йдеться про те, що інвалід почне отримувати належну йому пенсію, якби він досяг пенсійного віку. Однак для її отримання необхідно відповідати цілій низці параметрів, включаючи виплати до ZUS до настання інвалідності. Повний перелік умов можна переглянути у файлі:

  Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia-1

 2. У зв’язку з нещасним випадком на роботі або професійним захворюванням (Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową). В принципі, все в назві – це систематичні виплати, пов’язані з інвалідністю, що виникла через нещасний випадок на роботі. Умови оформлення можна побачити нижче:

  Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową-2

Крім цього, пенсії можуть призначатися на постійній основі, якщо шансу на одужання немає, а також на тимчасовій – до одужання. Існують окремі програми оплати навчання інвалідів для зміни професії.

Підсумуємо. Життєві труднощі у людей з інвалідністю – незаперечний факт. Це стосується і Польщі, і будь-якої іншої країни. Проте в Польщі існує досить серйозна соціальна підтримка таких людей.

Оформити допомогу не завжди просто, але можливо. Сподіваємося, що змогли хоч трохи полегшити життя людям з обмеженнями та їхнім рідним, консолідувавши цю докладну інформацію. Миру, здоров’я всім і довгих років життя!

4.6/5 - (7 votes)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

 1. Світлана

  Добрий день, маю питання. Якщо групу інвалідності ,громадянин України достав у Польщі, 1ша група, як можна, або чи можна цю інвалідність,вже набуту, легалізувати в Україні ,та яким чином це можно зробити, до кого звертатися?

  • Ярослав Стецюн

   Це питання Вам варто поставити на сайтах, присвячених українському законодавству.

 2. Ігор

  Добрий вечір. Маю таке питання. Я маю помірну групу інвалідності і потребую часткового догляду. Маю сина на Україні 29 років, з дружиною я розлучений. Яким чином я можу забрати сина що до моєї опіки? З чого починати і чи це реально? Я знаходжусь в Польщі, він в Україні. Дякую.

  • Ярослав Стецюн

   Якщо Ваш син зможе виїхати з України, у Польщі він зможе отримати тимчасовий захист. Однак Ваше питання, швидше за все, стосується саме можливості перетину українського кордону. Тут, на жаль, наші компетенції є дуже поверхневими, і Вам краще запросити інформацію на профільних ресурсах.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен