Як розірвати UoP? Усе про звільнення в Польщі по Умові о праце

Стаття доступна російською

Зміна роботи – природна процедура сучасного суспільства. Для нового працевлаштування необхідно розірвати попередні трудові відносини. Виконати цей процес необхідно з дотриманням усіх належних формальностей, інакше майбутня кар’єра в Польщі може опинитися під великим питанням.

Як правильно розірвати умову о праце, як і коли написати і подати заяву, які важливі особливості мають різні типи трудових договорів при звільненні – читайте в цій статті «Польського консультанта».

Скрыть содержание

Про розірвання яких угод (не) йтиметься?

Йтиметься лише про Умови о праце (Umowa o pracę, UoP), тобто про договори, регульовані Трудовим кодексом Польщі (Kodeks Pracy, далі k.p.).

Відповідно, цивільно-правові договори (Умова злеценя, Умова о дзело, тощо) у цій статті не розглядаються. Про їх розірвання можна дізнатися з відповідного розділу цієї статті або матеріалів цього розділу.

При цьому деякі специфічні форми UoP вже розглянуті окремо, зокрема договір на випробувальний термін і договір на заміну. Тут до них не повертатимемося. Своя специфіка є і при припиненні трудових відносин у зв’язку з виходом пенсію.

Далі йтиметься про розірвання умови про працю, укладеної на певний чи невизначений термін.

Коли роботодавець не можна розірвати Умову о праце?

Ще одні винятки, які обмовимо одразу. Існують норми Трудового кодексу, котрі обмежують звільнення працівників з ініціативи роботодавця:

 • Відповідно до art.39 k.p., роботодавець немає права розірвати UoP із працівником, якому залишилося трохи більше чотирьох років до досягнення пенсійного віку (передпенсійний захист).
 • Відповідно до art.177 k.p., роботодавець не може розірвати трудовий договір з працівницею в період вагітності, а також під час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
 • Відповідно до art.1868k.p., роботодавець не має права розірвати трудовий договір у період з дня подання працівником, який має право на відпустку по догляду за дитиною, заяви про скорочення робочого часу до дня повернення до звичайного робочого графіка. Однак цей захист діє не довше, ніж 12 місяців.
 • Відповідно до art.41 k.p., роботодавцю не дозволяється розірвати трудовий договір під час відпустки працівника та за іншої поважної відсутності працівника на роботі (наприклад, у період лікарняного), якщо ще не закінчився термін, що дає право на розірвання трудового договору без попередження.

Ще раз підкреслимо, розірвати умову о праце з зазначених причин не може роботодавець – співробітник же, за наявності бажання, звільнитися може за нижченаведеними правилами (навіть звільнитися, перебуваючи на лікарняному).

Розірвання термінової угоди (на визначений термін)

Стандартне розірвання трудового договору, підписаного на визначений термін, відбувається після закінчення періоду його дії, указаного в контракті. У таких випадках не потрібні додаткові дії – UoP розривається автоматично.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Не слід забувати, що працівник має право запросити продовження термінового договору, а пролонгація умови о праце 3 рази або на період понад 33 місяці автоматично робить договір безстроковим.

Процедурні особливості з’являються при бажанні достроково розірвати UoP на визначений термін. У цьому випадку, залежно від обставин, застосовується одне із зазначених нижче правил.

Розірвання UoP з дотриманням строку повідомлення

Це найпоширеніший спосіб припинення трудового договору. Суть у тому, що яка б із сторін не виступала ініціатором розриву, існують встановлені Трудовим кодексом РП періоди, за які необхідно подати заяву – термін повідомлення.

Що таке термін повідомлення?

Період повідомлення (пол., okres wypowiedzenia) – це певний термін, який має пройти між поданням заяви на звільнення та фактичною датою розірвання трудового договору. Весь цей період працівник повинен працювати на зазначених контрактом умовах, а роботодавець оплачувати роботу. Через це в розмовній мові період повідомлення нерідко називають терміном відпрацювання.

Термін повідомлення безпосередньо залежить від періоду, протягом якого діяла Умова о праце (скільки співробітник уже відпрацював на даного роботодавця):

Термін дії UoP Термін повідомлення
До 6 місяців 2 тижні
Від 6 місяців до 3 років 1 місяць
Від 3-х років і більше 3 місяці

Ще раз нагадаємо, що не йдеться, наприклад, про припинення договору на випробувальний термін – там свої періоди відпрацювання.

Чи можна зменшити період повідомлення?

Сторони можуть домовитися про більш ранню дату розірвання UoP. Але ці погодження не змінюють спосіб розірвання договору.

Роботодавець може звільнити працівника від обов’язку виконувати роботу до закінчення терміну попередження, але протягом цього часу за працівником зберігається право на винагороду.

Є й варіант, коли роботодавець може скоротити 3-місячний термін повідомлення до 1 місяця. Однак така ситуація можлива виключно через оголошення про банкрутство чи ліквідацію підприємства або з інших причин, не пов’язаних із працівниками. Але і тут у співробітника зберігається право на компенсацію у розмірі винагороди, що дорівнює залишку періоду повідомлення.

Хто може ініціювати розірвання Умови про працю?

Повідомлення (заява) про звільнення може складатися будь-якою із сторін договору.

Основна відмінність розірвання умов про працю з ініціативи роботодавця полягає в тому, що він повинен вказати причину звільнення. Це стосується будь-якого типу трудового договору.

Працівник, зі свого боку, може зазначити причину звільнення, але не є обов’язковим. Також ніхто не повинен виносити суджень щодо обґрунтованості зазначених причин.

Як працівникові подати заяву на звільнення з відпрацюванням?

Кожна із сторін, подаючи повідомлення, має бути впевнена (і мати підтвердження), що документ другою стороною отримано. Для працівника це може бути:

 • вручення заяви під підпис;
 • реєстрація документа у секретаря, у відділі кадрів чи іншої уповноваженої особи;
 • надсилання заяви поштою рекомендованим листом з повідомленням.

У заяві відображається:

 • місце та дата складання;
 • ім’я, прізвище, адреса, номер телефону;
 • дані роботодавця;
 • відомості про договір, що розривається (коли був укладений, сторони договору, його номер, термін повідомлення тощо);
 • підпис працівника;
 • дата отримання заяви роботодавцем та підпис сторони, яка її прийняла (якщо використовується такий вид вручення повідомлення).

Приблизний зразок заяви на звільнення в Польщі можна побачити далі:

Wpowiedzenie_umowy_o_prace_s_uvedonleniem

📄 Завантажити заяву на звільнення

Право на вихідні для пошуку роботи

У разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця працівник має право на додаткову відпустку для пошуку роботи із збереженням права на винагороду.

Така відпустка складає:

 • 2 робочі дні, якщо строк повідомлення до 1 місяця.
 • 3 робочі дні при терміні повідомлення більше 1 місяця.

Надаватися відпустка може частинами, але роботодавець має бути попереджений про дати відсутності працівника заздалегідь.

Розірвання Умови о праце за згодою сторін

Ця тема вже торкалася вище, коли йшлося про скорочення терміну повідомлення, але період відпрацювання за згодою сторін може бути зовсім анульований.

Такий вид звільнення найвигідніший для працівника, але нерідко вибирається і роботодавцем. Спосіб дозволяє швидко та безконфліктно припинити співпрацю. У разі розірвання трудового договору за згодою причина припинення трудових відносин значення не має і не вказується. Добровільно підписана угода не може бути оскаржена у суді.

Коли можливе звільнення за взаємною згодою?

Розірвання UoP за згодою сторін може мати місце у будь-який момент працевлаштування, незалежно від того, чи укладено договір на визначений строк чи безстроково.

Хто може ініціювати припинення трудових відносин?

Як роботодавець, так і працівник можуть запропонувати таке розірвання договору. Потім вони домовляються про умови припинення співробітництва, тобто встановлюють точну дату розірвання договору.

Способи розірвання Умови о праце за згодою сторін

Існує 3 способи розірвання трудового договору за взаємною згодою:

 • працівник складає заяву та ставить умови, а роботодавець погоджується та підписує її;
 • роботодавець складає повідомлення та ставить умови, а працівник погоджується з ним та підписує його;
 • працівник та роботодавець спільно складають угоду про розірвання договору та встановлюють умови – обидва підписують готовий документ.

Таким чином, документ може бути ініційований будь-якою із сторін (або обома одразу), але підписаний (узгоджений) має бути і співробітником, і роботодавцем (особисто чи через уповноважену особу).

Як оформляється умова про розірвання договору за згодою сторін?

У документі повинні знайти відображення такі відомості:

 • дата та місце складання;
 • дані ідентифікуючі працівника та роботодавця;
 • заголовок документа повинен містити вказівку на розірвання договору за згодою сторін, наприклад, «Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron»;
 • до тексту мають бути включені дата укладання договору, його сторони (працівник і роботодавець) та інші ідентифікуючі відомості про контракт, що розривається;
 • дата припинення трудових відносин.

Документ має бути підписаний особисто працівником та уповноваженим представником роботодавця (або їм власноруч).

Зразок заяви на звільнення за згодою сторін:

Rozwiazanie_umowy_o_prace_po_soglasheniju_storon

📄 Завантажити заяву на звільнення за згодою сторін

Розірвання UoP без дотримання терміну повідомлення

Мова йде про ситуації, коли одна із сторін має право розірвати умову о працю без відпрацювання та без погодження з другою стороною. Найчастіше така можливість виникає при грубому порушенні однієї зі сторін умов договору чи норм законодавства.

Припинення трудового договору без дотримання терміну повідомлення тягне за собою негайне припинення трудових відносин. Цей вид звільнення може застосовуватися до будь-якого типу трудового договору (на певний та невизначений термін), але можливий лише у певних ситуаціях. У разі звільнення без дотримання терміну повідомлення обов’язковим є зазначення причин припинення трудових відносин.

Хто може розірвати умову о праце без попередження?

Заява про звільнення без урахування терміну попередження може подати як роботодавець, так і працівник. Однак у кожного повинні бути вагомі підстави для цього.

Коли роботодавець може?

Роботодавець може застосувати цей вид припинення співробітництва у разі наявності одного з таких факторів:

 • серйозне порушення працівником основних посадових обов’язків;
 • вчинення працівником злочину протягом строку дії умови о праце, який унеможливлює подальше працевлаштування на посаді, якщо злочин є очевидним або підтверджено вироком, який набрав законної сили;
 • втрата дозволів (прав, ліцензій) з вини працівника, необхідних для виконання роботи на займаній посаді.

Перші два пункти відносяться до категорії дисциплінарних звільнень (т.зв. Вовчий квиток). До «втрати дозволів» відноситься, наприклад, позбавлення водійських прав за вживання алкоголю, якщо співробітник працевлаштований у роботодавця водієм.

Є й інші причини для звільнення без відпрацювання, які не залежать від працівника, через які підприємство зазнає збитків, наприклад, тривала відсутність на роботі через хворобу. Роботодавець може використовувати цю умову, коли непрацездатність працівника через хворобу триває:

 • більше 3 місяців – якщо працівник пропрацював у даного роботодавця менше 6 місяців;
 • більш сумарного періоду отримання допомоги через хворобу та допомогу на реабілітацію за перші 3 місяці — при стажі у даного роботодавця не менше 6 місяців або якщо непрацездатність викликана нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням;
 • у разі відсутності працівника на роботі з інших поважних причин тривалістю понад місяць.
Консультант
Дмитро Костянтинович
При поверненні працівника до роботи після тривалої відсутності роботодавець не може розірвати договір, виходячи з однієї з перелічених вище умов. Крім того, він не може цього зробити, коли працівник відсутній у зв’язку з доглядом за дитиною і отримує за це допомогу, коли він перебуває в ізоляції у зв’язку із зараженням на інфекційне захворювання і отримує у зв’язку з цим заробітну плату або допомогу по хворобі.

Якщо розірвання договору сталося з вини працівника, воно не може мати місце пізніше ніж через місяць після отримання роботодавцем відомостей про обставини, що уможливлюють розірвання договору. Під час підготовки повідомлення роботодавець повинен не забути включити інструкцію про порядок оскарження — працівник може подати заперечення до Суду праці.

Коли працівник може розірвати угоду?

Працівник може розірвати договір без дотримання строку повідомлення, якщо:

 • є довідка від лікаря про шкідливий вплив на здоров’я;
 • порушено основні зобов’язання роботодавця стосовно працівника.

Відповідно, у першому випадку потрібен медичний висновок, а у другому – докази порушень. Докладніше про ці випадки розказано у цій статті (зверніть увагу, що зазначені у матеріалі за посиланням бланки можуть бути використані так само, як і розміщені далі, плюс у статті докладно розповідається про звільнення за згодою сторін).

Як звільнитися по Умові о праці без відпрацювання?

Працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про розірвання трудового договору без дотримання строку повідомлення у письмовій формі. У заяві має бути зазначено причину прийнятого рішення.

Працівник має місячний строк для подання заяви про розірвання трудового договору без попередження з дня, коли йому стало відомо, що роботодавець серйозно порушив свої зобов’язання перед ним. У разі судового розгляду від працівника потрібно довести, що він дотримувався цього терміну.

Заява повинна містити:

 • місце та дату складання;
 • дані співробітника;
 • дані роботодавця;
 • назву, наприклад, «Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresу wypowiedzenia»;
 • відомості про договір, що розривається (дата підписання, сторони, номер тощо);
 • обґрунтування подання заяви (розриву контракту);
 • підпис працівника;
 • дата отримання заяви та підпис сторони, яка прийняла її.

Зразок заяви на звільнення без відпрацювання польською мовою:

Wypowiedzenie_umowy_o_prace_bez_otrabotki

📄 Завантажити заяву на звільнення без відпрацювання

Свідоцтво праці

Наприкінці нагадаємо, будь-яке звільнення пов’язане з обов’язком роботодавця видати, а працівника отримати, свідоцтво про роботу. Цей документ містить основні параметри колишнього працевлаштування і буде необхідний для оформлення на нову роботу. Відмова у видачі незаконна.

5/5 - (1 vote)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен