Кодекс Праці Польщі: історія, сучасність та зміст трудового законодавства

Статья доступна на російською

Польський Трудовий кодекс – основний документ, який формує найбільше поняття Трудового права. Звід законів, покликаних регулювати взаємини між працівниками та роботодавцями, діє вже близько півстоліття, проте досі продовжує зазнавати постійних змін.

Що таке сучасний Kodeks Pracy, як з’явився і з чого складається один із найважливіших документів для іноземців, які бажають працювати в Польщі, читайте у матеріалі «Польського консультанта».

Скрыть содержание

Консультант
Дмитро Костянтинович
В 2023 році відбулися серйозні зміни в трудовому праві Польщі. Зокрема були повністю перероблені правила віддаленої роботи, змінилися норми оформлення трудових договорів, з’явилися нові види відпусток. У серпні опубліковано зведений текст Трудового кодексу РП, який був актуалізований і в цьому матеріалі.

Що таке Трудовий кодекс Польщі?

Трудовий кодекс РП (Kodeks Pracy, k.p.) – нормативний акт у правовому полі Польщі, що є сукупністю положень, що регулюють права та обов’язки сторін у рамках трудових відносин. Насамперед положення кодексу регулюють взаємини працівників та роботодавців.

Головна мета кодексу вказана в першій статті Kodeks Pracy:

Трудовий кодекс визначає права та обов’язки працівників та роботодавців.

Кодекс спільно з іншими профільними нормативно-правовими актами формує цілу галузь польського законодавства, яку називають Трудовим правом (§1, art.9 k.p.).

Важливо розуміти, що польське законодавство не ділить права залежно від громадянства сторін. Усі норми, зазначені в Кодексі праці, однаково діють і для громадян Польщі, і для іноземців, що працюють у РП.

Історія Кодексу праці Польщі

«Робота в Польській Народній Республіці – у державі трудящих – є основне право, обов’язок та справа честі кожного громадянина».

Саме така преамбула містилася в кодексі на момент набуття ним чинності в 1974 році. І хоч давно вже не існує ні «держави трудящих», ні праці, як «обов’язки та справи честі», та й сама ця вступна частина була виключена з Кодексу праці ще далекого 1996 року, досі вважається, що цей нормативний акт діє з 70-х років ХХ століття.

Кодекс постійно змінюється, адаптуючись до сучасності – у нинішній редакції крім преамбули відсутня безліч колишніх положень, інші, нові, навпаки, з’являються дедалі більше. Однак прийнято вважати, що це історичний документ, який діє з часів, коли «захист робітничого класу був найпотужнішим».

Сторони трудових взаємин

У згаданій статті 1 прямо зазначено, що сторонами, чиї трудові взаємини регулює Кодекс праці, є працівник та роботодавець:

 • Працівник, відповідно до art.2 k.p., – це особа, яка працює за умовою о праце, включаючи договори на випробувальний термін, на заміну тощо. Сюди ж відносяться і ті, хто працює на виборних посадах і посадовці, що призначаються, але в контексті роботи в РП іноземців, вони малозначущі.
 • Роботодавець, за нормами art.3 k.p., – це особа (фізична чи юридична), яка організує трудовий процес.

Що тут важливе? У Польщі працевлаштування відбувається далеко не лише за умовами о праці (повноцінними трудовими договорами). Дуже поширені т.зв. цивільно-правові контракти, в першу чергу умова злеценя, рідше умова о дзело. Дані договори за умовчанням Трудовим кодексом не регулюються, а права та обов’язки сторін, закріплені в Кодексы праці, на них не поширюються.

Проте низка положень Кодексу все ж таки має силу і над цивільно-правовими договорами. Такі випадки вказані у статтях окремо, фразами на кшталт «трудові чи інші відносини», «за трудовими договорами чи іншими контрактами, які мають на увазі оплату праці» тощо.

Трудовий кодекс Польщі за умовчанням регулює лише відносини сторін у рамках трудових договорів (умов о праце). Ситуації, коли Kodeks Pracy поширюється й інші типи контрактів (наприклад, умови злеценя), зазначені у тексті акта окремо.

Розділи Трудового кодексу Польщі

Кодекс складається з 15 Розділів, які у свою чергу поділяються на підрозділи, розділи та статті.

Розділ 1. Загальні положення

Містить вступні положення, у тому числі терміни і поняття, що використовуються, основні принципи трудових відносин.

У розділ також включено принципи контролю та нагляду за дотриманням норм Трудового кодексу та Трудового права загалом.

Розділ 2. Трудові відносини

Типи, види та способи фіксації трудових відносин. Опис договорів та додатків до них. Методи розірвання контрактів, права та обов’язки при розірванні договору.

У Польщі чітко визначено норми розірвання трудових договорів – звільнення. Терміни, за які сторони повинні попередити про звільнення, припинення відносин з ініціативи роботодавця чи працівника, дисциплінарне звільнення (т.зв. Вовчий квиток, наприклад, за прогул чи крадіжку). Необхідність оформлення Свідоцтва про роботу.

Тут же розглянуті випадки особливого працевлаштування, наприклад, виборні посади чи віддалена робота.

Розділ 3. Оплата праці та інші пільги

Основні положення про винагороду за працю. Право на заробітну плату, допомогу з безробіття, розрахунок під час звільнення.

У розділі відображені й інші норми, пов’язані з грошовими виплатами, наприклад, допомога по інвалідності, посмертні компенсації тощо.

Розділ 4. Обов’язки роботодавця та працівника

Насичений у правовому розумінні розділ. Саме тут детально прописані права та обов’язки кожної із сторін трудових відносин – працівника та роботодавця.

Тут же відображено параметри професійної кваліфікації, додаткові нагороди, мотиваційні аспекти та порядок відповідальності співробітників, у тому числі штрафи.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Штрафи на роботі за Трудовим кодексом

Необхідно сказати кілька слів про штрафи на роботі. Трудовий кодекс Польщі прямо вказує на випадки, за що і на яку суму можна оштрафувати співробітника. Це питання хвилює багатьох іноземних працівників, оскільки недобросовісні роботодавці нерідко стягують їх незаконними санкціями.

Основні положення, що регулюють підстави для штрафів та максимально можливі суми, відображені в art.108 k.p., а дізнатися про всі подробиці про штрафи на роботі за Трудовим кодексом можна в даному матеріалі.

Розділ 5. Фінансова відповідальність співробітників

Цей вид відповідальності не можна плутати зі штрафними санкціями. Матеріальна відповідальність передбачає не стягнення за порушення, а компенсацію шкоди, прямо завданої співробітником роботодавцю.

Відповідно статті розділу встановлюють норми такої відповідальності – за що і в якому розмірі можна утримати із зарплати працівника, якщо він завдав майнової шкоди роботодавцю.

Розділ 6. Робочий час

Норми та параметри обліку робочого часу в Польщі. Максимально допустимі години праці, необхідні перерви, можливі графіки роботи.

Параметри та законність нестандартного робочого дня, у тому числі понаднормовий час, робота у вихідні та свята, нічна робота та ін.

Розділ 7. Відпочинок співробітників

У розділі регулюються положення про різні типи відпусток, у т.ч. черговий оплачуваний, екстрений та ін. Їх тривалість та підстави. Нагадаємо, що всі матеріали, присвячені відпусткам, можна знайти за цим посиланням.

Розділ 8. Права працівників, пов’язані з вихованням дітей

Параметри трудових відносин для осіб, які мають неповнолітніх дітей. Особливі умови роботи для вагітних і годуючих жінок, декретні відпустки, страхування членів сім’ї, медичні огляди і т.п.

Тут же вказані норми додаткових неробочих днів через хворобу дітей та інші випадки необхідного догляду, спеціальні вихідні.

Розділ 9. Працевлаштування молоді

Окремі умови працевлаштування неповнолітніх:

 • правила оформлення;
 • графіки робочого часу;
 • неробочий час на навчання, іспитів;
 • тощо.

Розділ 10. Охорона праці та техніка безпеки

Польські норми охорони праці та техніки безпеки для звичайних умов та спеціальні параметри для окремих категорій осіб.

Обов’язок медоглядів, організації техпроцесу, у тому числі забезпечення робочим одягом та засобами захисту, харчування на роботі, праця в особливих умовах, наприклад, у спеку. Відображено параметри профілактичних заходів, нещасний випадок на виробництві або по дорозі на роботу.

Розділ 11. Колективні договори

Мова йде про певні групові угоди, параметри яких поширюються на всіх підписантів, як правило, роботодавця та трудового колективу. Вони можуть регулювати різні сфери виробничого процесу. Найчастіше колективні угоди пов’язані з діяльністю профспілкової організації на підприємстві.

Розділ 12. Врегулювання трудових спорів

Методи вирішення трудових спорів: погоджувальна комісія, скарга до Інспекції праці, Суду праці (суд щодо вирішення трудових спорів).

Параметри, терміни розгляду, права та обов’язки сторін при врегулюванні проблем, що виникли під час трудових відносин або внаслідок їх неузгодженого припинення.

Розділ 13. Відповідальність за порушення прав працівників

Прямо чи опосередковано прописані штрафи та інші засоби стягнення з роботодавця, який порушив норми Трудового законодавства. Тут же вказано додаткові порушення, за які можуть бути застосовані санкції.

Розділ 14. Обмеження термінів претензій

У розділі вказані терміни давності різних порушень – періоди протягом яких особа, яка вважає себе постраждалою, може висувати претензії (ініціювати розгляди, вимагати компенсацій тощо).

Розділ 15. Кінцеві положення

Перелік додаткових дій, які повинні вчинити (або перманентно вчиняти) ті чи інші органи влади РП, для здійснення норм Кодексу праці.

Повний текст Кодексу праці Польщі

Наприкінці статті пропонуємо ознайомитися з 📄 повним текстом Трудового кодексу Польщі можна у файлі (редакція 18.08.2023).

5/5 - (2 votes)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

 1. Юлія

  Якщо я працюю на умові о праці і достала догану, чи має ця догана вплив на підняття заробітної плати? Тому що я не маю навіть мінімальної.

  • Ярослав Стецюн

   Штраф за порушення можливий. Але за одне порушення він не може бути вищим за одноденну заробітну плату працівника, а загальна сума штрафів не може перевищувати десяту частину винагороди працівника. Все більше, відповідно, порушення.

 2. Марина

  Якщо я маю стоячи працювати,чи є в мене право на відпочинок через дві години праці,і скільки часу виділяється на обід?

 3. Петро

  Доброго дня. Напишіть будь-ласка 6 розділ. Рабочий час. Дякую.

  • Ярослав Стецюн

   Вітаю. Почитайте тут про час праці.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен