Як враховується робочий час у Польщі?

Стаття доступна російською

Багато польських систем оплати праці безпосередньо залежать від кількості відпрацьованих годин. У деяких випадках вся відповідальність за правильний розрахунок часу покладається на роботодавця. В інших – працівник сам може оголошувати про витрачений час. Облік робочого дня – одна з найскладніших тем, пов’язаних із працевлаштуванням у РП, що значно відрізняється залежно від типу договору.

Як правильно враховувати робочий час за умовою о праце та цивільно-правовими контрактами. Які документи повинні бути створені для правильного нарахування зарплати. Як перевірити справедливість виплати заробітної плати, яка залежить від часу. Відповіді на ці та інші питання докладно розберемо в матеріалі «Польського консультанта».

Для кращого розуміння відразу обмовимося. Далі будуть розбиратися випадки саме обліку робочого часу (godziny pracy, czasy pracy). Системи нарахування, наприклад, норми еквівалентного робочого часу, виплати за надурочні години, нічні зміни, оплата відпусток, лікарняних, періоди обов’язкового відпочинку, розрахунки відпускних при звільненні тощо розглянуті окремо і тут торкнутися не будуть.

Крім цього, між розрахунок часу необхідного для оплати праці по umowa o pracę та umowa zlecenie / umowa o dzieło існує принципова різниця. Тому відразу розділимо ці випадки і розглядатимемо їх окремо.

Скрыть содержание

Як враховується час за трудовим договором?

Умови о праце, як відомо, регулюються нормами Трудового кодексу Польщі (Kodeks pracy – k.p.). Відповідно й робочий час за даними типами контрактів враховується за умовами трудового законодавства.

Графік роботи та облік робочого часу

Необхідний для роботи час заздалегідь визначається графіком роботи (польськ., rozkład czasu pracy). Крім окремо зазначених у трудовому законодавстві випадків, коли графік складатися не повинен, його наявність (узгоджена між працівником та роботодавцем, а в деяких умовах профспілками) є обов’язковою умовою.

Але якщо графік роботи – це запланований час виконання співробітником своїх обов’язків, то робочий час – це фіксація фактично витраченого на роботодавця час. Графіки можуть бути різними і на їхнє пояснення виділено значну частину Кодексу праці. За врахуванням робочого часу є єдина стаття:

Стаття 149. Облік робочого часу

 • §1. Роботодавець веде облік робочого дня працівника з метою правильного визначення винагороди працівника та інших пов’язаних з роботою виплат. Роботодавець надає ці записи співробітнику на його запит.
 • §2. Щодо працівників, охоплених системою робочого часу, заснованої на завданнях, працівників, які керують робочим місцем від імені роботодавця, та працівників, які отримують одноразову виплату за понаднормову або нічну роботу, робочий час не реєструється.

Однак і з цієї єдиної статті можна зробити безліч необхідних висновків. Насамперед, кому не треба враховувати робочий час:

 • Працюючи до досягнення заздалегідь встановленого результату. Це тип виконання обов’язків, у якому закінченням зміни / дня / етапу є певний підсумковий результат. Сторони заздалегідь визначили, скільки коштуватиме така робота і від кількості витраченого часу оплата не залежить. Окремим випадком може бути повністю відрядна система оплати.
 • Керівний склад підприємства. Генеральному менеджменту не належать понаднормові, нічні тощо. Тому й облік часу для них неактуальний. Це стосується і невеликих підприємств, де власник є безпосереднім керівником.
 • Якщо за деякі етапи роботи, зазвичай, відмінні від графіка, заздалегідь встановлюється сума винагороди. «Ти не міг би вийти сьогодні вночі?» – «Скільки?» – «200 злотих». Приблизно такий діалог або аналогічні угоди, встановлені іншим шляхом (як варіант – спочатку зазначені в договорі), призводять до того, що за додатковий період робочого часу встановлюється фіксована сума, яка не залежить від часу.
Консультант
Дмитро Костянтинович
Перераховане говорить і про зворотне – у всіх інших випадках облік робочого дня є обов’язковим. Відповідальність за облік робочого часу за умовами о праце лежить на працедавцеві, а працівник має право на запит ознайомитися з даними, що стосуються саме його. Обов’язок ведення табеля залежить від будь-яких чинників, зокрема від величини підприємства. Табель повинен бути навіть за єдиного найманого працівника.

Табель обліку робочого часу (ewidencja czasu pracy)

Фактично відпрацьований час фіксується в табелі – польською його називають ewidencja czasu pracy. Документ може мати різні форми, але обов’язково повинен включати:

 • Ідентифікацію працівника.
 • Години, відпрацьовані за графіком.
 • Понаднормові.
 • Нічні часи.
 • Вихідні дні.
 • Відпустка.
 • Час перебування на лікарняному.
 • Інші необхідні відомості.

Табель повинен враховувати специфіку роботи пільгових категорій, наприклад, неповнолітніх, вагітних і т.д.

Більшість польських фірм вже давно користуються для обліку робочого часу спеціальними комп’ютерними системами управління підприємствами, зокрема відповідальними за контроль персоналу. Але трапляються й невеликі компанії, зокрема ФОП, де облік досі ведеться в Еxcel (📄 завантажити зразок такого табеля) або вручну.

Як правило, табель складається на звітний період (період, за який нараховується заробітна плата), але в деяких випадках можуть визначатися інші часові проміжки (вибирати період менше місяця забороняється). Насправді найчастіше зустрічається помісячний звіт.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Незалежно від типу заповнення табеля, надати його параметри працівникові (на його запит) є обов’язком роботодавця.

Документи, що підтверджують робочий час

За звичайних умов досить просто вказати дані в табелі робочого часу. На деяких великих підприємствах облік може бути автоматизованим, в інших компаніях робочі зміни зазначає безпосередній керівник.

Проте є низка випадків, коли той чи інший факт має бути підтверджено документально:

 • Відпустка – підтверджується відповідною заявою.
 • Тимчасова непрацездатність – лікарняним листком.
 • Догляд за дитиною до 14 років – заявою.
 • Встановлення, зміна графіка роботи чи вибір індивідуального графіка – наказом, заявою.
 • Надання відгулу за відпрацьований час – заявою.
 • Згода на понаднормові, нічні (якщо така згода потрібна).

Додаються й інші документи, які стосуються обліку робочого дня. Відповідно, табель повинен містити всі поля, які стосуються нарахування зарплати.

Саме сукупність табеля та всіх необхідних підтверджень вважається повноцінним обліком, на підставі якого має нараховуватися заробітна плата в Польщі.

Нарахування заробітної плати

Оплата праці повинна відображати кожен із пунктів табеля, але не обмежується ними, якщо згідно із законом чи договором передбачені й інші виплати. Працівник, запитавши дані, повинен мати можливість переконатися, що кожну його годину сплачено за належними ставками.

Нагадаємо, що оплата праці нараховується в брутто, з якого потім виплачуються всі необхідні податки та збори. Докладніше про заробітну плату та складові оплати праці в Польщі можна прочитати в окремих матеріалах.

Облік робочого часу за умовою злеценя та умовою о дзело

Цивільно-правові договори, як відомо, Трудовому кодексу не підкоряються і все вищесказане до них практично не відноситься. До певного часу облік часу, витраченого на виконання замовлення чи надання послуги (зокрема юридично вірно звучить облік часу за цими контрактами, але у розмовній мові часто зустрічається термін «робочий час»), міг вестися – відповідальності таке порушення не передбачалося. Це давало несумлінним роботодавцям можливості обману співробітників.

Однак з моменту включення до Закону про мінімальну оплату праці (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) та відповідні НПА Радміну Польщі мінімальної погодинної ставки, ситуація змінилася кардинально. Понаднормові, нічні та інші доплати, покладені за Кодексом праці, як і раніше не враховуються за цими контрактами, але мінімальний розмір оплати години має відповідати встановленому законом рівню.

Чи повинен враховуватися робочий час за умовою злеценя та умовою о дзело?

Облік часу за цими договорами є обов’язковим. Для розуміння ситуації відразу звернемося до норм Закона про мінімальну з/п:

Стаття 8b. Вказівка на спосіб підтвердження кількості годин на виконання замовлення або надання послуг

 1. У разі договорів, зазначених у ст.734 (договір доручення) та ст.750 (договір надання послуг) Цивільного кодексу РП, сторони вказують у договорі спосіб підтвердження кількості годин виконання замовлення або надання послуги.
 2. Якщо сторони в договорі не вказують метод підтвердження кількості годин виконання замовлення або надання послуги, виконуючий замовлення або постачальник послуг (працівник, у неофіційній термінології — ПК) повинен надати у письмовій, електронній чи іншим чином задокументованій формі інформацію про кількість годин виконання замовлення або надання послуги у період, що передує виплаті винагороди.
 3. […]
 4. Положення частин 1-3 не застосовуються до особи, яка виконує замовлення або надає послуги, у разі делегування таких осіб для виконання замовлення або надання послуг на підставі положень Закону від 9 липня 2003 р. про найм тимчасових працівників. У такому разі роботодавець – вигодонабувач, для якого виконується замовлення або надаються послуги, веде облік кількості годин виконання замовлення або надання послуг.
 5. […]

Ми навмисно опустили деякі частини цієї статті, які не мають відношення до цього питання, щоб не плутати читачів. Разом з тим і в даних, що залишилися, велика кількість нюансів. Давайте розбиратися:

 • Спосіб обліку часу може бути свідомо зазначений у договорі і він зобов’язаний проводитися на встановлених умовах.
 • Якщо в договорі не вказали такий спосіб, і не йдеться про роботу через агентство, то відомості про витрачений час надає сам працівник.

  Консультант
  Дмитро Костянтинович
  Обов’язково майте це на увазі, якщо у вашому договорі не зазначено спосіб фіксації робочого часу за умовою злеценя або о дзело. Роботодавець (замовник) буде зобов’язаний прийняти від вас документ, в якому ви вкажете, що «відповідно до ust.2, art.8b Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, замовник повідомляється про фактично витрачений час» у такий-то період.
 • Якщо йдеться про роботу через агенцію, то у роботодавця-вигодонабувача (не в агентства, а у того, на кого співробітник працює безпосередньо) існує зобов’язання враховувати робочий час працівника.

У зв’язку зі сказаним, а також із самою суттю Закону про мінімальну оплату праці, дії з обліку робочого часу за даними договорами спрямовані на одне – визначити, чи не виявиться оплата кожної години нижчою за встановлений мінімум.

У статті про понаднормові, у розділі, присвяченому умовам злеценя, детально розбиралися приклади таких розрахунків – обов’язково ознайомтеся з ними, якщо виникає аналогічна ситуація. Тут лише коротко нагадаємо:

Нарахована сума брутто, поділена на кількість робочих годин за цей період, повинна бути вищою або рівною встановленому законом мінімальному розміру почасової ставки.

Як враховується робочий час за цивільно-правовими договорами?

Законодавчо встановлено необхідність обліку, але не прописано його технологію. При закріпленні параметрів обліку в договорі фіксація даних відбувається на цій підставі. В інших випадках достатньо вказувати день та кількість годин, оскільки більшість інших даних (якщо це окремо не прописано у контракті) для оплати праці значення не мають.

На практиці облік, який здійснює замовник (роботодавець), відбувається тими самими методами, що й для умов о праце. Для простого документування можна використовувати спрощений (щодо трудових договорів) звіт: 📄 скачати xls-шаблон обліку часу за умовами злеценя.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Важливим є і той момент, що документи обліку робочого часу, відповідно до норм art.8c Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, повинні зберігатись у роботодавця (замовника) не менше 3 років.

Робочий час водія

Дуже часто читачі цікавляться робочим часом водіїв, у тому числі міжнародників. Принципової різниці щодо вищевказаних норм тут немає. Проте водії мають свої правила допустимого часу роботи, існує можливість (через наявність тахометрів на деякому типі транспорту) враховувати час в автоматичному режимі.

Крім цього, на європейському рівні запроваджується (а частково вже діє) пакет мобільності, що встановлює загальні правила цього типу роботи. Дізнатися подробиці можна у цьому матеріалі.

Відповідальність за відсутність належного обліку часу

Відсутність достовірного обліку робочого часу є порушенням трудового законодавства, до якого входить і Закон про мінімальну зарплату. Отже відповідальність однаково належить роботодавцям-порушникам, які уклали зі співробітниками умови о праце або цивільно-правові форми контрактів.

Співробітник PIP, який виявив порушення, має право застосувати такі санкції:

 • Виписати розпорядження про виправлення порушення.
 • Оштрафувати роботодавця на суму до 2000 злотих.
 • Ініціювати процес і виступити в суді як обвинувач, домагаючись штрафу до 30000 злотих.

При цьому, що дуже важливо, умисний некоректний облік робочого часу (наприклад, невірно заповнений табель) може розглядатись як кримінальне правопорушення щодо фальсифікації документів, а також дачі неправдивих свідчень. За кожною з цих статей передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Що робити, якщо роботодавець неправильно враховує робочий час?

Якщо ми маємо справу з тими рідкісними випадками, коли трудове законодавство поширюється на всі типи договорів, то й найдоступнішою дією захисту прав у кожному випадку буде звернення до Трудової інспекції. Як це зробити докладно розібрано у цьому матеріалі.

Можна звернутися і до суду, проте судовий процес – справа завжди непроста, потребує витрат часу, сил, коштів, знання законів і процесуальних норм. У цих випадках краще звертатися за допомогою до адвокатів (яких, нагадаємо, у деяких ситуаціях можуть надати безкоштовно), а чинити так рекомендується лише у випадках, якщо PIP з якоїсь причини не зміг допомогти.

Висновок

Польські закони не завжди дають працівникам, особливо іноземним, зручні інструменти захисту своїх прав. Однак у разі обліку часу все складається досить комфортно: є чітко прописані норми для всіх типів договорів, є практика їх застосування та заходи на порушників.

При цьому для захисту прав насамперед необхідно знати ці права. Сподіваємося, що цей матеріал допоможе поповнити багаж знань читачів, а якщо питання залишилися, їх можна поставити у коментарях під статтею.

5/5 - (2 votes)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен