Як розірвати умову о праце та звільнитися з роботи в Польщі без відпрацювання?

Стаття доступна російською

Нерідко виникають ситуації, коли співробітник планує змінити роботу в Польщі. Найкращі умови, вища заробітна плата, зручніше географічне розташування – причин для цього може бути багато. Логічно, що розпочати нову роботу людина бажає якнайшвидше, проте Кодекс Праці Польщі передбачає термін повідомлення (певний період, який працівник повинен відпрацювати перед звільненням з роботи), і такий термін може становити до 3 місяців.

За яких умов працівник може звільнитися без відпрацювання? Що необхідно зробити, щоб швидко і законно розірвати умову о праце? Відповіді у матеріалі «Польського консультанта».

Скрыть содержание

Консультант
Юлія Володимирівна
Вступні дані

Відразу виключимо з теми тих, хто працює за цивільно-правовими договорами (умова злеценя, умова о дзело). Ці контракти не підпорядковуються повною мірою нормам Трудового кодексу РП, а саме його положення прямо чи опосередковано впливають на термін повідомлення. Зазначені договори, якщо іншого не прописано в них, можуть бути розірвані кожній з сторін у будь-який момент.

У той же час у самому тексті цивільно-правового договору може бути зазначений певний період відпрацювання, порушення якого призведе до санкцій. У такому випадку вирішити питання можна виключно шляхом згоди сторін, а спірні моменти врегулювати через суд.

Все сказане далі стосується лише умови о праце, оскільки лише цей тип контрактів передбачає термін повідомлення відповідно до законодавства.

Коротко нагадаємо, що період відпрацювання може становити від 2-х тижнів (договір на випробувальний термін) до 3-х місяців (безстроковий договір, за яким співробітник відпрацював не менше 3-х років). Докладніше це питання розглянуто у матеріалі про звільнення з роботи в Польщі.

Скільки потрібно відпрацьовувати перед звільненням?

Власне, про яке відпрацювання йдеться? Що саме потрібно постаратися скоротити чи анулювати? У польському правовому полі це називається період повідомлення (пол., okres wypowiedzenia) – термін, за який одна зі сторін має сповістити іншу про заплановане звільнення (розірвання трудового договору).

Період повідомлення залежить від тривалості роботи цього працівника на даного роботодавця (параметри встановлені §1 art.36 Kodeksu pracy):

 • Працюючи до півроку період повідомлення дорівнює двом тижням.
 • Від півроку до трьох років – місяць.
 • Понад три роки – три місяці.

Коли звільнення відбувається з ініціативи роботодавця, працівники рідко бажають скоротити період повідомлення, але у зворотній ситуації, коли ж звільнитися хоче сам працівник, у багатьох є бажання швидше звільнитися. Це може бути пов’язане з новим працевлаштуванням або, наприклад, з від’їздом іноземця додому.

Чи можна звільнитися без відпрацювання?

Існує лише 3 ситуації, за яких працівник може розірвати трудовий договір без відпрацювання:

 1. Угода сторін.
 2. Роботодавець скоїв серйозне порушення основних обов’язків щодо працівника.
 3. При відмові перевести працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку про шкідливий вплив виконуваних обов’язків на здоров’я працівника у строк, зазначений у цьому висновку.

Кожен з цих варіантів і розглянемо у всіх подробицях.

Спосіб 1. Звільнення без відпрацювання за взаємною згодою

Припинення співпраці за взаємною згодою сторін – це найдружелюбніший та найпростіший спосіб, яким роботодавець може розірвати співпрацю з працівником. Тут одна складність – досягти згоди.

Якщо вдалося досягнути угоди, потрібно буде спільно підписати документ, що підтверджує дату та умови припинення співпраці сторонами (розірвання контракту).

Консультант
Дмитро Костянтинович
При розірванні трудового договору за взаємною згодою законодавство виходить із того, що обидві сторони мають намір припинити співпрацю. Отже, ні роботодавець, ні працівник не мають можливості оскаржити угоду через Суд Праці. Не діятиме також захист робітника від звільнення, тобто розірвати контракт у цьому режимі можна і з вагітною жінкою, і з працівником передпенсійного віку.

За угодою можна розірвати будь-який трудовий договір, незалежно від того, був укладений на випробувальний, на певний чи на невизначений термін. Звільнення подібним чином можливе будь-коли. Це означає, що:

 • Працівник може виявити ініціативу щодо розірвання договору у будь-який момент співпраці зі співробітником.
 • У згоді може бути передбачено, що датою розірвання буде будь-який обраний день (не обов’язково дата підписання згоди).

І роботодавець, і працівник можуть бути ініціаторами розірвання умови о праце за взаємною згодою. Згода має бути оформлена у письмовій формі у двох ідентичних примірниках, один із них зберігається в особовій справі працівника, а інший видається працівнику.

На який період можна скоротити повідомлення?

По суті, угода сторін, є ніщо інше, як звільнення працівника від обов’язку виконувати свою роботу в період повідомлення, зазначене у art.362 Kokeksu pracy. Точний термін такого звільнення законодавчо не визначено, а отже, може бути будь-яким. Це може бути скорочений період повідомлення, але може бути й повністю відсутнім.

Однак дуже важливо, що та сама стаття Кодексу Праці встановлює обов’язок роботодавця сплатити співробітнику весь період повідомлення, навіть якщо фактично його буде звільнено від обов’язку відпрацювання.

Як укласти угоду про розірвання договору без відпрацювання?

Зміст угоди про розірвання трудового договору, крім обов’язкових відомостей про дату припинення трудових відносин та заяви сторін про те, що вони досягли домовленостей, можуть також містити такі відомості:

 • про спосіб використання чи розрахунку щорічної відпустки працівника;
 • про повернення обладнання, інструментів тощо;
 • про дату виплати винагороди, а також про термін та порядок нарахування бонусів, комісійних та ін.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством роботодавець зобов’язаний видати працівнику Свідоцтво праці (у день припинення трудового договору).

📄 Відкрити шаблон типової угоди

Спосіб 2. Порушення обов’язків щодо працівника

Почнемо відразу з законодавчої норми Кодексу праці:

Art.55. Звільнення працівника без попередження

[…]

§11. Працівник може розірвати трудовий договір […] у разі серйозного порушення роботодавцем основних зобов’язань щодо працівника; у даному разі працівник має право на компенсацію у вигляді винагороди у період попередження. При розірванні трудового договору, укладеного на певний термін, покладається компенсація у розмірі винагороди за час, до якого мав діяти договір, але не більше, ніж за період попередження.

Перше і головне – чи справді мало місце серйозне порушення прав працівника. Серйозність порушення основних обов’язків роботодавця означає, що таке порушення:

 1. Сталося з вини роботодавця або особи, за яку роботодавець відповідає.
 2. Було здійснено навмисно або внаслідок грубої необережності.
 3. Представляє реальну загрозу суттєвим інтересам працівника або завдає шкоди у цій сфері.

При цьому оцінка навмисних дій або грубої недбалості повинна проводитися з урахуванням договору роботодавця, укладеного з профспілками компанії. Цей факт ускладнює застосування методу, але не робить його неможливим.

Що таке серйозне порушення обов’язків роботодавцем?

Серйозне порушення прав працівника має стосуватися основних (найважливіших) обов’язків і, ще раз нагадаємо, має відбуватися з вини роботодавця або внаслідок його грубої недбалості.

Серйозним порушенням прав працівника, що дає йому право розірвати трудовий договір без попередження, крім іншого, може полягати у наступному:

 • Дії, спрямовані на дискредитацію та обмеження особистих прав працівника.
 • Доручення кваліфікованому працівникові обов’язків, які не потребують високої кваліфікації, якщо така робота мала ознаки навмисної, свідомої та зловмисної дії, спрямованої на приниження.
 • Невиплата працівникові без поважних причин винагороди за роботу.
 • Неподання інформації про працівника до ZUS або несплата внесків соціального страхування.
 • Порушення режиму робочого дня або правил охорони праці та техніки безпеки.
 • Образа особистої гідності працівника.
 • Недопущення на роботу за трудовим договором.
 • Відмова у наданні відпустки у встановлений законом строк.
 • Наказ вагітній жінці працювати понаднормово або в нічний час.
 • Застосування до працівника дисциплінарного покарання, не передбаченого законом, або грубе порушення встановленого порядку.

Це лише перелік основних причин. Фактично їх може бути більшим. У контексті ситуації саме працівник вирішує, чи є якась обставина, на його думку, серйозним порушенням роботодавцем своїх основних обов’язків і чи хоче він розірвати трудовий договір з цієї причини.

Порушення прав працівника та виплати при звільненні

Припинення трудового договору у зв’язку з грубим порушенням прав працівника тягне за собою наслідки, передбачені нормами закону про розірвання договору роботодавцем з повідомленням (див. §11, art.55 k.p.). Робітник має право на компенсацію у розмірі винагороди за період попередження, який поширюється на нього. Однак якщо працівник розірвав у цьому режимі договір, укладений на певний термін, компенсація нараховується за час, до якого повинен був діяти договір, але не більше періоду попередження.

Роботодавець у цьому випадку або виплачує компенсацію добровільно, якщо вважає, що працівник мав рацію, або працівник вимагає виплати в судовому порядку.

Якщо роботодавець вирішить, що працівник розірвав трудовий договір з неправомірних причин, він може бути притягнутий до відповідальності за шкоду за таку поведінку – компенсацію може вимагати вже роботодавець, звернувшись до суду. Причому роботодавець не зобов’язаний розкривати збитки, завдані внаслідок припинення працівником роботи. Достатньо довести, що поведінка працівника була неправомірною або необґрунтованою.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Повідомлення про розірвання контракту працівник повинен надіслати роботодавцю письмово. Це той самий документ, який застосовується для оповіщення при звільненні через шкоду здоров’ю. Ми повернемось до нього нижче.

Спосіб 3. Розірвання договору у разі, шкідливої для здоров’я роботи

Працівник може розірвати трудовий договір без відпрацювання, якщо робота негативно впливає на його здоров’я, а роботодавець не виконує своїх зобов’язань забезпечити безпечну і відповідну роботу. Підстава – §1, art.55 k.p.

Для підтвердження шкідливого впливу виконуваної роботи на здоров’я необхідно оформити медичну довідку, що підтверджує цей факт та визначає дату, до якої працівника потрібно перевести на іншу роботу. Якщо роботодавець не виконає цей обов’язок у строк, визначений медичним висновком, працівник отримає право на звільнення без попередження.

На яку роботу має переводитись працівник?

Використовуваний у законодавстві термін «інша робота» означає, що:

 • Виконання працівником роботи на певній посаді має бути пов’язане з усуненням шкідливих для його здоров’я факторів.
 • Робота має відповідати кваліфікації працівника. Тобто професійна підготовка робітника (формальна освіта), набутий професійний досвід, навички, психофізичні властивості, психічні схильності та здатності до виконання конкретних видів діяльності з точки зору фізичного здоров’я.
Консультант
Дмитро Костянтинович
Іншими словами, «інша робота», яка відповідає стану здоров’я та професійній кваліфікації працівника, на яку йому має бути переведено, є роботою, яка в цілому ідентична або аналогічна попередній, якщо виконання її не піддаватиме працівника впливу шкідливих факторів.

Що вказується у медичній довідці?

Медична довідка призначена для підтвердження фактів шкоди здоров’ю. Рішення приймає лікар на підставі результатів огляду та ознайомлення з медичною документацією працівника, а також оцінки ризику для здоров’я та життя, що є присутнім на робочому місці.

Така оцінка ризику проводиться лікарем на підставі наданої роботодавцем інформації про наявність шкідливих для здоров’я факторів або напружених умов, у тому числі поточних результатів випробувань та вимірювань шкідливих для здоров’я факторів на робочому місці.

Лікар може включити до довідки рекомендації щодо умов праці, в яких працівник повинен виконувати роботу, вказати чи допустима, наприклад, робота в русі, в положенні стоячи або сидячи, при природному чи штучному освітленні. Лікар також вказує термін, на який необхідно перевести працівника на іншу посаду та дату, до якої це має статися.

Чи можна оскаржити медичну довідку?

І працівник, і роботодавець, які не згодні зі змістом виданої медичної довідки, можуть протягом 7 днів з дня її видачі подати заяву на переогляд через лікаря, який раніше оформив документ. Разом з обґрунтуванням має бути подана скарга до одного із суб’єктів:

 1. Воєводський центр медицини праці за місцем роботи або місцезнаходженням організаційної одиниці, в якій працює працівник.
 2. Науково-дослідний інститут у галузі медицини праці або Університетський центр морської та тропічної медицини у Гдині, у разі медичної довідки, виданої лікарем, який працює у воєводському центрі медицини праці.
 3. Науковий центр залізничної медицини за наявності медичної довідки, виданої Інститутом залізничної медицини.
 4. Медичні установи, встановлені та призначені міністром національної оборони.

Перевірки в апеляційному порядку мають бути здійснені протягом 14 днів з дня надходження апеляції. Якщо проводиться повторна експертиза та виноситься нова ухвала, вона є остаточною.

Як звільнитися з роботи в Польщі без відпрацювання?

Нагадаємо, що дана процедура є спільною для розірвання договору за здоров’ям та за порушення прав працівника. Винесемо інформацію до окремого розділу, але нагадаємо, що звільнення за згодою сторін оформляється своїм документом (див. вище).

Працівник повинен скласти заяву про звільнення без відпрацювання у письмовій формі із зазначенням причини, що обґрунтовує розірвання договору. Причина має бути реальною, конкретною та не надто загальною.

Що ще дуже важливо: розірвання договору з ініціативи працівника не може мати місце після закінчення 1 місяця з дня, коли йому стало відомо про обставини, що стали підставою для розірвання договору. Тобто відразу після закінчення терміну, зазначеного в медичному висновку як обов’язковий для переведення на іншу роботу, працівник може розірвати договір – на це він має максимум місяць.

📄 Типовий шаблон повідомлення про розірвання договору працівником

5/5 - (1 vote)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен