Зміна роботодавця по карті побиту та робочій візі

Стаття доступна російською

Мрії, на жаль, не завжди здійснюються саме так, як хотілося. Жив собі громадянин України чи іншої країни СНД, планував виїхати працювати до Польщі, оформив усі документи, отримав дозвіл, приїхав… а роботи немає. Або працевлаштуватися вдалося, але умови не підходять.

Що робити? Як поміняти роботодавця в Польщі, адже дозвіл видано саме на нього? Не варто засмучуватися – іноземець має право поміняти роботу в Польщі.

Скрыть содержание

Зміна роботодавця з картою побиту

Насамперед умовно розділимо карти побиту на три категорії:

 1. Єдині дозволи на перебування і роботу (карти побиту по роботі, зокрема Блакитні карти на стадії, коли зміна роботи має узгоджуватися).
 2. Карти побиту, які не передбачають доступ до ринку праці (наприклад, з інших обставин).
 3. Карти, що передбачають вільний доступ до ринку праці (наприклад, постійний побит, карти резидента ЄС, з возз’єднання сім’ї, карти, видані особам, звільненим від необхідності отримувати дозвіл і т.д.).

Подивимося на кожен із випадків у зворотній послідовності. Якщо іноземець спочатку має вільний доступ до ринку праці, то і зміна роботи в його випадку відбувається без будь-яких додаткових дозволів чи повідомлень. Для таких осіб дана інформація неактуальна.

Якщо працює іноземець, який має картку без доступу до ринку праці, то для законного працевлаштування йому оформили додатковий документ, який дозволяє роботу – освядчення або зезволення. Зміна роботи для цієї категорії осіб буде пов’язана зі зміною цих документів. Технологію переходу до іншого роботодавця подивимося далі у відповідних розділах цього матеріалу (про освядчення та зезволення).

І лише єдиний (але найпоширеніший) випадок – карта побиту, видана по роботі, підпадає під опис зміни роботи, даний в цьому розділі.

Консультант
Юлія Володимирівна
Усе сказане далі не торкається окремих випадків, коли іноземцю для виконання певних робіт потрібно додаткове узгодження – ліцензії, патенти тощо. Ці дозволи виходять понад дії, зазначені в цій статті (art.115 Ustawy o cudzoziemcach).

Що таке зміна роботи?

Це на перший погляд наївне питання насправді дуже важливе. Очевидно, що поширеним випадком є звільнення від одного роботодавця та перехід до іншого. Однак за тією ж технологією вносяться зміни і за таких обставин:

 • Зміна істотних умов роботи у того ж роботодавця (p.2-5, ust.1, art.118 Ustawy o cudzoziemcach).
 • Переведення до іншого роботодавця-вигодонабувача під час роботи через агентство.

Кожен із пунктів вимагатиме більш докладних пояснень.

Зміна умов праці у того ж роботодавця

Умови роботи, що вимагають узгодження, чітко визначені в p.2-5, ust.1, art.118 Ustawy o cudzoziemcach. Повідомляти у воєводство (за тією ж технологією, що і при зміні роботи) необхідно при зміні наступних параметрів:

 • Посада.
 • Мінімальний рівень винагороди.
 • Робочий час.
 • Типу договору, за яким працює іноземець.

При цьому є вкрай важливі винятки, встановлені art.119 Ustawy o cudzoziemcach. Не потрібно погоджувати, якщо:

 • Посада змінює найменування, залишаючись насправді тією ж, з тими самими параметрами.
 • Кількість робочого дня збільшується із пропорційним збільшенням заробітної плати.
 • Цивільно-правовий договір замінюється на умову о праце.
Консультант
Юлія Володимирівна
Варто звернути увагу і на пункт зниження мінімального рівня зарплати. Йдеться саме про винагороду, прописану в договорі. Наприклад, було 10 000 злотих, а стало 8000 злотих. Все це не стосується мінімального розміру оплати праці, встановленого законом. Карта побиту з працевлаштування не може бути видана при зарплаті нижче за цей мінімум (або при сумі зарплат з різних джерел).

Робота через агентство

Агентства тимчасової роботи відрізняються від прямого працевлаштування наявністю двох «роботодавців»:

 • Саме агентство є безпосереднім роботодавцем – до нього влаштовується іноземець, воно платить зарплату, несе відповідальність тощо.
 • Роботодавець-вигодонабувач (роботодавець-користувач) – той, на кого іноземець працює безпосередньо. Те місце, куди агенція направила співробітника.

Обидві ці особи зазначені в єдиному дозволі на перебування та працю. Відповідно, при зміні будь-кого з них, необхідно ініціювати процес зміни роботи, розглянутий далі.

Консультант
Юлія Володимирівна
Всі два роботодавці вказуються тільки в картах побиту та зезволеннях. В освядченні – лише агентство як роботодавець. Відповідно, при зміні роботодавця-користувача за наявності робочої карти побиту чи зезволення типу А застосовувати вказану далі технологію потрібно, а при працевлаштуванні за освядченням – ні.

Зміна роботодавця в Польщі за картою побиту

Нагадаємо, що до 29.01.2022 поміняти роботу за наявності карти побиту процесуально практично дорівнювало її новому отриманню. Великі пакети документів, тривалі терміни очікування, повна оплата гербового збору (за певних умов), отримання децизії тощо. Процедура була наповнена невизначеністю і витрачала багато часу і нервів.

З 2022 року процес зміни роботи за картами побиту, виданими по роботі, кардинально змінився. Тепер він окремо прописаний у законодавстві (art.120b Ustawy o cudzoziemcach), і представляє собою наступну послідовністю дій:

 1. Оповіщення воєводи про звільнення (зміну умов) протягом 15 днів.
 2. Заповнення спеціальної заяви про зміну роботодавця / умов (далі про цей документ докладніше).
 3. Заповнення Додатка 1 до заяви про видачу карти побиту новим роботодавцем.
 4. Оплата збору за факт внесення змін – 220 злотих (50% вартості збору на нову карту).
 5. Подання документів у воєводський ужонд протягом 30 днів (з моменту звільнення/змін). При цьому, якщо пакет буде подано протягом 15 днів, п.1 виконувати не потрібно (ust.3, art.121 Ustawy o cudzoziemcach).

Як заповнити заяву про зміну роботи по карті побиту?

Бланк заяви встановлюється розпорядженням МВС. Він не може бути змінено.

Ми традиційно надамо можливість завантажити *.doc формат заяви (📄 Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę), проте відразу попередимо – бланк у Word’і поки що не кращої якості, оскільки заповнити на комп’ютері можна не всі поля. Згодом цей недолік буде виправлено, а поки що краще роздруковувати зразки документів і заповнювати від руки.

Заява, внесок на карту побиту, Додаток 1 до неї сформовані 4 мовами, включаючи російську. Великих проблем із заповненням не повинно виникнути, але за деякими позиціями дамо пояснення:

 • Розділ A. Особисті дані. Тут все досить очевидно, хіба що незмінні відомості (ПІБ, стать, дата народження тощо) повинні відповідати і паспортним даним, і раніше поданій заяві на карту, а інші параметри (e-mail, телефон) можуть бути скориговані.
 • Розділ B. Причини змін. Тут варто бути дуже уважними. Подивіться на скрін цієї частини:

  Зміна роботодавця по карті побиту та робочій візі 1

Ми позначили цифрами наступні пункти:

 1. Ставте тут позначку, якщо міняєте безпосереднього роботодавця (працювали напряму) або агентство.
 2. Ставте, якщо працюєте через агентство, яке не змінюється, але змінюється роботодавець-користувач. Вказати можна або п.1, або п.2, або п.5-8, про які буде сказано далі.
 3. Позначте цей пункт, якщо раніше повідомляли воєводу про звільнення. Вкажіть, яке саме управління повідомляли.
 4. Ставте тут, якщо ця заява одночасно є повідомленням воєводи (подається на протязі 15 днів з моменту звільнення – ust.3, art.121 Ustawy o cudzoziemcach). Вибирається або п.3, або п.4.

Наступний скрін того ж розділу присвячений причинам внесення змін:

Зміна роботодавця по карті побиту та робочій візі 2

Зверніть увагу, поля цього підрозділу (крім позначеного цифрою 9) заповнюються, якщо не підходять п.1 або п.2, про які йшлося вище:

 1. За зміни посади.
 2. Під час коригування мінімальної зарплати.
 3. При іншій кількості робочих годин.
 4. Зміна типу договору.

Вочевидь, що пунктів, позначених цифрами 5-8, може бути кілька.

Окремо звернемо увагу на п.9. тут ставиться «галочка» у разі, якщо під час її дії іноземець отримав підстави бути звільненим від отримання дозволу на роботу (наприклад, закінчив вищий навчальний заклад). Ще раз повторимо – не мав спочатку, а саме набув такого права у процесі дії раніше отриманої карти побиту по роботі.

 • Розділ C. Місце проживання іноземця. Особливих складнощів тут немає, треба лише нагадати про ретельність заповнення, ці відомості можуть бути використані для зв’язку.
 • Розділ D. Додаткова інформація:
  1. Члени сім’ї заявника, які проживають у РП. Має бути відображена реальна картина. Дані можуть відрізнятись від раніше поданих відомостей, якщо за цей час народилися нові діти, приїхали/поїхали члени сім’ї тощо.
  2. Наявність страховки. Один із найважливіших пунктів. Без страховки карту побиту не змінять, а звільнившись з однієї роботи, і доки влаштовуючись на другу, обов’язкового страхування можна не мати. Це питання треба буде вирішувати або шляхом тимчасового добровільного страхування, або отриманням деяких гарантій нової роботи, якщо конкретний ужонд буде готовий їх прийняти.
  3. Чи були ви засуджені за вказаними статтями? Або «nie», або «tak» з поясненням причин.
  4. Чи ведеться зараз кримінальна справа? Аналогічно п. III
 • Розділ E. Це декларація про попередження про кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень.

  Зміна роботодавця по карті побиту та робочій візі 3

Консультант
Юлія Володимирівна
Зверніть увагу, це єдине місце, де розписується іноземець. Далі, у розділі «ADNOTACJE URZĘDOWE» (сторінка 8) буде ще кілька полів для підпису, але вони призначені для працівників дружини. Не помилитеся! Інакше доведеться переписувати заяву.

Як сплатити мито?

220 злотих, які необхідно сплатити, переказуються на рахунок конкретного воєводства (уточнити реквізити необхідно на сайті обраного управління) або, якщо подібна функція існує, оплачуються в касі ужонду під час особистої подачі.

З’ясувати способи оплати потрібно заздалегідь, а підтвердження мати на момент подання заяви разом із Додатком 1, паспортом іноземця і, власне, самою заявою. Ужонд, як і в інших випадках, має право вимагати будь-який додатковий документ.

Скільки розглядатимуть питання зміни роботи?

Відповідно до норм ust.3, art.120a Ustawy o cudzoziemcach термін розгляду встановлюється той самий, що зазначений у ust.1, 2, 4 і 5, art.112a того ж Закону, тобто такий самий, як і при первинному отриманні картки побиту – до 60 днів з моменту подання документів (або виправлення недоліків), або до 90 днів у разі апеляції.

Перебування іноземця однозначно залишається законним весь період розгляду, але виникає інше серйозне питання…

Чи може працювати на новому місці до того, як усі документальні питання буде врегульовано?

Відповідно до положень ust.1b, art.88g Закону про ринок праці (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), при поданні документів на продовження карти побиту, працевлаштування залишається законним на весь термін розгляду. Є така норма й при первинній подачі документів. Теоретично, якась із цих норм може бути застосована і при зміні роботи, проте практика наразі невідома. Як тільки будуть отримані нові дані, вони з’являться у цій статті.

Термін дії карти після зміни роботи / умов

Важливим є те, що в даних умовах карта побиту не змінюється. Відповідно, всі раніше встановлені періоди дії залишаються чинними. Залишилось у карти кілька років чи кілька днів – отримувати нову (або виїжджати, або робити інші спроби легалізації) треба буде через цей інтервал часу.

Разом з тим, сама пластикова карта може вимагати заміни, але виключно якщо змінилися будь-які дані, відображені безпосередньо на ній. У такому разі доведеться доплатити ще 50 злотих за пластик.

Зміна роботи при очікуванні карти побиту

У поодиноких випадках, коли роботодавець змінюється в період оформлення карти побиту (документи подано, але децизію ще не отримано), змінити дані можна безкоштовно. Однак якщо карту побиту вже оформлено, доведеться платити ще раз.

Щоб змінити дані про роботодавця, необхідно просто надати ужонду нові дані та переписати заяву.

Обов’язково потрібно довести до відома співробітників управління, що йдеться про коригування даних, а не про нове подання документів!

Зверніть увагу, що кількість таких коригувань (змін роботи при очікуванні децизії) не обмежена законом, але правила деяких воєводств вводять ліміти на кількість спроб, і нерідко обмежені можливістю однієї заміни. Інакше процес необхідно розпочинати заново.

Чи можна змінити роботодавця за воєводською візою?

Про зміну роботи за воєводською візою також має оповіщатись ужонд. Головна відмінність у тому, що нове зезволення ініціює не претендент, а сам роботодавець. Працівник лише отримує нові документи.

Скільки чекати на нове запрошення від воєвуди?

Середній термін отримання нового дозволу – 30 календарних днів. Необхідність деяких супутніх документів може збільшити його ще на 15 днів. На жаль, це лише законодавчі вимоги, дотримання яких можливе не в кожному випадку. Насправді нерідкі випадки, коли чекати нове зезволення доводилося місяцями.

Тут існує одна складність. При першій подачі на зезволення для іноземця, який вже перебуває в Польщі (який відпрацював не менше трьох місяців на одного роботодавця і бажає продовжити працювати в нього ж), дозволяється перебувати і працювати весь термін розгляду запиту.

При заміні чинного дозволу деякі воєводства ставлять необхідний штамп і робота продовжує вважатися офіційною. Але інші інтерпретують закон інакше і перебувати дозволяють на підставі наявної візи, а працювати ні. Уточнювати цей аспект потрібно в повітрі.

Якщо допуску до роботи не існує, а терміни очікування воєводських дозволів зараз великі (місяці), то заміна зезволення може бути не актуальною – віза встигне закінчитися доки новий дозвіл буде готовий.

Чи можна працювати по освядченню, маючи воєводську візу?

Це питання виникає досить часто, відповідь на нього однозначна – можна. Більш того, цей спосіб може стати гарною альтернативою заміни зезволення, особливо після збільшення термінів освядчення до 24 місяців та скасування коридорів за цим типом документів.

Поки віза не анульована – перебування законне, а Oświadczenie дасть змогу законно працювати. Середній термін оформлення запрошення – 2-3 тижні (у випадках суворої перевірки – до місяця). Вартість документа – 30 злотих, сплачує роботодавець.

Єдине, на що треба звернути увагу, – це термін законної роботи. Перебувати в країні і законно працювати можна доти, доки не закінчиться термін того документа, чий період, що залишився, менший. Щоб було зрозуміліше, кілька прикладів:

Приклад 1. Іноземець має річну воєводську візу. Відпрацювавши за нею 2 місяці, вирішив змінити роботу. Роботодавець оформив йому освядчення на півроку. Перебувати в країні за візою він може ще 10 місяців, але працюватиме лише шість – далі термін Oświadczenie закінчується (можна відразу ж відкрити нове та допрацювати до кінця візи).
Приклад 2. Відпрацювавши 9 місяців за річною воєводською візою, працівник змінює роботодавця, який оформляє йому освядчення на 24 місяці. Законно перебувати та працювати іноземець може лише три місяці (що залишилися за візою), а далі має залишити країну (або подати документи на карти побиту). Але за наявним освядченням він може на батьківщині відкрити відповідну візу на термін до 1 року.

Також варто знати, що кожна зміна роботодавця за воєводською візою реєструється у базі даних. Часта та невмотивована зміна роботи в Польщі може згубно позначитися на подальшому працевлаштуванні та отриманні дозволу. Однак це питання суб’єктивного сприйняття працівника потенційним роботодавцем. Законодавчо кількість змін місць працевлаштування не лімітована.

Як поміняти роботу в Польщі з освядченням?

Ситуація з освядченням багато в чому схожа на зезволення (особливо після законодавчих змін 2022 року). Нова робота вимагатиме нового Oświadczenia. Істотна різниця в тому, що мати два освядчення, що діють одночасно, практично неможливо (допустимо мати кілька зезволень або зезволення і освядчення, але не два або більше освядчень). Відповідно, щоб оформити нове, старе необхідно анулювати.

Зробити це може роботодавець чи сам працівник, якщо перший виконав свій обов’язок. Докладніше читайте в нашій статті як анулювати освядчення. Також у статті є бланк заяви для цієї процедури.

Як і говорили раніше, оформляє запрошення роботодавець за власні кошти. Працівник повинен знати параметри нового документа: дати початку та закінчення його дії, щоб зорієнтуватися за легальністю перебування.

Що буде, якщо не повідомити ужонд про зміну роботи?

Існують різні штрафи за це порушення, аж до депортації. Недотримання правил спричиняє цілий перелік незручностей:

 • неможливість офіційного заробітку;
 • можливість депортації;
 • проблеми при оформленні візи надалі.
У разі карти побиту, несвоєчасне повідомлення або відсутність повідомлення зобов’язує воєводу відмовити у запиті на зміну роботодавця / умов роботи (p.6, ust.4, art.120 Ustawy o cudzoziemcach).

Скільки разів можна міняти роботу?

Законом не обмежена кількість змін роботодавця. Водночас існує низка негативних моментів через часту зміну роботи. Вже згадувалося про спеціальну базу даних, де відзначаються всі переміщення. Її відомості можуть опосередковано вплинути на пошук роботи в майбутньому.

Ще один важливий аспект: державні органи мають право на анулювання карти побиту чи іншого документа, що дозволяє працювати. Часта зміна роботодавця в Польщі з вини працівника (невиконання своїх обов’язків, прогули, порушення дисципліни тощо) може стати основою цієї процедури.

Чи можна перебувати в Польщі за робочою візою і не працювати?

Безпосередньо закон Польщі не забороняє цього. Однак є інші непрямі норми, які можна порушити. Наприклад, під час перевірки документів може знадобитися підтвердити мету перебування в країні.

Мета дозволу на роботу – робота! Відсутність працевлаштування у разі стане неможливістю підтвердження мети, з усіма наслідками.

Є й інший аспект. Роботодавець зобов’язаний повідомити ужонд про звільнення. Управління, якщо про нову роботу не оголошено у строк, має повідомити Страж граничну. При виїзді буде проставлено депортацію та в’їзд надалі буде заборонено.

Поширені запитання

Чи можна по воєвуді працювати на іншій роботі в Польщі?
Чи можна продовжувати працювати за тим же запрошенням, якщо робота буде в іншому воєводстві?
Чи можна працювати в Польщі по іншому запрошенню?
Чи потрібно сповіщати воєводу, якщо агенція відправила працювати на інший завод?
Що робити, якщо новий роботодавець в Польщі не може відкрити нове освядчення поки колишній не анулює своє?

Так, мрії, на жаль, часто справджуються не так, як цього хотілося. Однак причина багато в чому лежить у непоінформованості! Легко помилитися, не знаючи всіх нюансів і, навпаки, якщо ретельно підготуватися, робота в Польщі стане справою вигідною, зміна роботодавця – процедурою нескладною, а мрії – здійсненними

4.3/5 - (3 votes)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

 1. Irmina

  Добрий день! Скажіть, будь ласка, як вирішити ситуацію, якщо чоловік звільнився з роботи з причини, що дитина часто хворіє і немає можливості обоє працювати. Я працюю лікарем, постійно на роботі, багато чергувань. Як можна чоловікові легально перебувати на території Польщі та які документи потрібно? Заздалегідь дякую!

  • Ярослав Стецюн

   Якщо я правильно зрозумів, чи батько зараз у Польщі? Які має підстави для перебування в країні зараз? Багато хто з них автоматично продовжується. Перегляньте цю статтю.

 2. Святослав

  Які умови зміни роботи по карті побиту,якщо вона не прив’язана до конкретного роботодавця?Чи можна самостійно змінювати роботу(на умові злєценія).,і чи потрібно попереджувати роботодавця,вякий термін?

  • Ярослав Стецюн

   Якщо у Вас українське громадянство, то доступ до ринку праці вільний. Ви можете спокійно змінювати роботу, не дотримуючись термінів на пошук нової. Сповіщати ужонд не потрібно. При новому працевлаштуванні роботодавець зобов’язаний сповістити ужонд праці про працевлаштування українця – цього буде достатньо.

 3. Олександра

  Доброго дня. Маю карту по роботі до кінця серпня 2025 року. Звільнилась на початку квітня. Працювати не планую поки, тому цікавить як прив’язатись до карти чоловіка (такий самий термін залишається як у мене) ? Які документи потрібні? Хто має подавати вньосек? В які терміни треба вкластися? Це має бути особиста подача чи можна вислати поштою?

  • Ярослав Стецюн

   Якщо у Вас є українське громадянство, можете не турбуватися. В даний час на українців не поширюється обмеження часу на зміну роботи, а значить карта не буде анульована, навіть якщо Ви не працюватимете зовсім.

   Якщо ж Вам все-таки необхідно змінити карту, то звертатися до ужонду, який видавав Вашу картку, повинні Ви самі. Потрібно написати заяву на зміну підстав. Проте є ймовірність, що заяву не приймуть, бо зараз українцям видають карти лише по роботі чи бізнесу. Планують додати сюди ще возз’єднання сім’ї, але коли це буде – наразі невідомо.

 4. Данило

  Добрий день, подався на карту місяць тому і вже маю печатку в паспорті та здав відбитки, зараз змінюю роботодавця. Що мені потрібно вислати до уженду та в який спосіб це зробити?

  • Ярослав Стецюн

   Надішліть новий договір і новий Додаток 1. Цього має бути достатньо. У крайньому випадку ужонд сам запросить додаткові відомості, що його цікавлять.

 5. Вадим

  Доброго дня,

  Громадянин України.

  Маю Blue Card, яку отримав у Жовтні 2023.
  У рішені (Децизіі) вказано посаду і компанію, як підставу для видачі дозволу / документу.
  Оформленням документу займався поточний працедавець.

  Планую змінити місце роботи і хотів би запитати, чи маю таке право станом на сьогодні і що потрібно зробити для цього?

  Потенційний працедавець відповів, що зможу міняти працедавця без додаткових документів тільки через 2 роки з моменту отримання поточного документу.
  А у випадку зміни працедавця зараз – новий працедавець буде вимушений розпочати процес отримання дозволу наново (що може тривати 4-7 місяців).

  Тому хотів би почути думку експертів.

  Заздалегідь вдячний!

  • Ярослав Стецюн

   Норми, про які вам сказали, діють для іноземців, крім громадян України. Для останніх вони раніше також застосовувалися, але після ухвалення Спеціального закону тимчасово призупинені (на термін його дії).

   Наразі, за наявності українського громадянства, Вам достатньо знайти нового роботодавця та працевлаштуватися. Новий роботодавець зобов’язаний повідомити уженд праці про працевлаштування українця (це найпростіша онлайн-процедура, але обов’язкова для роботодавця) і більше нічого не потрібно.

   Плутанина може бути лише у випадку, якщо умови нової роботи не відповідатимуть умовам Блакитної картки. Тоді ужонд може ухвалити рішення трансформації її у звичайну карту по роботі.

 6. Олександра

  Добрий день! Маю питання – отримала карту побиту на 3 роки( до 2025 року) від попереднього pracodawcy na umowę o pracę na czas nie określony.( карта z dostępem do rynku pracy – закінчила польський учбовий заклад). В кінці лютого звільнилась з цього місця роботи та з 1го березня перейшла до нового pracodawcy, ale na umowę zlecenia. У статті написано, що треба скласти новий wniosek, dołączyć załączniki i opłatę skarbową. Потім комусь у відповідях Ви написали, що достатньо щоб повідомив новий pracodawca і від працівника більше нічого не потрібно. Підскажіть, будь ласка, що робити у цьому конкретному випадку. Щиро дякую!

  • Ярослав Стецюн

   Якщо у Вас українське громадянство, то поки що (тимчасово) діє Спецзакон, доступ до ринку праці у Вас вільний. Це означає, що для нового працевлаштування достатньо повідомлення про прийом на роботу українця, яке Ваш новий роботодавець зобов’язаний надіслати у повітовий уженд праці. Вам нічого не потрібно робити. На громадян інших країн з-за меж ЄС така пільгова система не поширюється.

 7. Руслана

  Добрий день, подалась на карту 29.01.24, звільнююсь 14.02.24. Від уженду прийшло смс, що вони прийняли документи і вже маю номер справи. Що мені потрібно робити? Зараз я влаштовуюсь на нову роботу, які документи від нового роботодавця потрібно? Бо минулий давав виписки ЗУС за 3 місяці і тому переживаю, зо від нового роботодавця теж потрібно за 3 міс, а за цей час вже можуть і справу почати розглядати.

  Ще одне питання. Забула написати в титулі імʼя при оплаті скарбовій на карту побиту, потрібно звертатись до уженду?

  • Ярослав Стецюн

   Ви повинні надати новий договір та новий Додаток 1 до внеску. Будь-які неточні або не представлені дані повинні бути повідомлені.

 8. Kostiantyn

  Доброго дня. Фірма на якій я працював зробила мені карту побиту, після звільнення другої роботи пока що не знайшов. Чи анолюють карту якщо непрацюю?

  • Ярослав Стецюн

   Якщо ви маєте українське громадянство, терміни повідомлення тимчасово не діють. Знайдіть роботу, новий роботодавець надішле повідомлення про ваше працевлаштування – цього буде достатньо. Ви не повинні повідомляти нікого.

 9. Victoria

  Доброго дня!
  Громадянка Молдови.
  Карта побиту з доступом до ринку праці до 30.01.2026р, децизія з прив’язкою до працедавці, видані воєвудством Малопольським. Працювала на умові о праці в одного і того ж працедавці 4 роки, але в зв’ язку з переїздом до Варшави умова була розв’язана на згодою сторін 31.12.23р.
  16.01.24 письмово сповістила воєвуду Малопольського про завершення праці, сьогодні отримала підтвердження відбору листа. Не вклалась в 30-ти денний термін з працевлаштування, але протягом тижня-двох це питання вже буде вирішено.
  Чи є ще шанс на зміну децизії, чи потрібно буде подаватись на нову карту?
  Заздалегідь дякую за відповідь.

  • Ярослав Стецюн

   Завжди є шанс. Це в праві ужонду встановлювати виняток. На практиці бувають різні випадки. Варто спробувати.

 10. Марія Мосійчук

  Доброго дня. Я приїхала до Польщі до початку війни. Працювала два з половиною роки на одному заводі. Маю карту часового побиту, з доступом до ринку праці. Втратила роботу через стан здоров’я. Зареєстрована як особа безробітня в уженді праці. Чи можу поїхати до дому в Україні на кілька днів ? Чи моя карта буде анульована? Що робити в такій ситуації?

  • Дмитрий Константинович

   Якщо ви повідомляли ужонд про звільнення та реєстрацію як безробітної, картка залишається дійсною. Відповідно, ви можете скористатися нею, в тому числі для перетину кордону.

 11. Сергій

  Доброго дня. Отримав карту з привязкой до роботодавця в децизії вказано назву фірми, звільнився. Які подальші кроки, строки і яка відповідальність?

  • Ярослав Стецюн

   Якщо у Вас українське громадянство, то допоки діє Спецзакон процедура проста: знаходите нову роботу, роботодавець повідомляє уженд праці про Ваше працевлаштування (це його обов’язок) і все. Цього достатньо. Від Вас нічого не вимагається. Офіційно жодних термінів не встановлено, але, звичайно, краще не затягувати, щоб при перевірках не виникало питань.

 12. Марія

  Доброго дня.Скажіть будь ласка дії при зміні працедавця вже маючи карту тимчасового побуту?(м.Щецин,карта без прив’язки до працедавця)Дякую

  • Ярослав Стецюн

   Якщо у Вас є українське громадянство, то для зміни роботи достатньо повідомлення, яке надішле новий роботодавець (про працевлаштування громадянина України). Надіслати таке повідомлення – обов’язок роботодавця. Від Вас більше нічого не потрібно. Ця норма працює поки діє Спецзакон та поширюється на всіх громадян України, незалежно від їх статусу.

 13. Олександр

  Добрий день, маю карту побиту від діяльності господарчої хочу її закрити і влаштуватися на умову о праце, що я мушу зробити? Чи мушу я заново подаватися на карту побиту?

  • Ярослав Стецюн

   Якщо у Вас українське громадянство, достатньо буде сповіщення від роботодавця про Ваше працевлаштування (це обов’язковий процес – він повинен знати, як це зробити). Перебувати і працювати зможете за наявною картою, а коли вона закінчиться, подаватиметься на нову вже по роботі.

   • Олександр

    Дзвонив до ужонда вони сказали що я мушу податися заново на карту побита від цієї праці, бо та карта є від діяльності)

 14. Dmytro

  Доброго дня, подав вньосек вже на третю карту, від одного й того ж роботодавця, відбитки були зробленні децизіі ще нема ,а зараз звільнився, то маю писати до ужонду про закінчення праці?

  • Ярослав Стецюн

   За законом – повинні. Але якщо оперативно знайдете нового роботодавця, то зможете подати документи від нього і розгляд продовжиться вже за новими обставинами.

 15. Анастасія

  Доброго дня. Маю карту побиту з доступом до ринку праці. В децизіі не вказано працедавця. Звільнилась 1 серпня і до цього часу не знайшла нової роботи. Ужонд не повідомила,але після нового року є вихід на нову роботу. Скажіть будь ласка чи в такому випадку карту не анулюють?

  • Ярослав Стецюн

   Вітаю. На жаль, не дуже зрозумів, на якій підставі Ви отримували карту. Однак, якщо у Вас є українське громадянство, то для Вас зараз немає вимог щодо працевлаштування протягом місяця після звільнення (навіть якщо карта видавалася по роботі). Як знайдете нову роботу, роботодавець повинен повідомити в ужjнд праці про цей факт. Цього буде достатньо.

 16. Маргарита

  Добрий день. У мене в децизії не вказаний роботодавець, тобто карта побиту не прив’язана до роботодавця. Про втрату роботи не повідомила, бо нової, щоб змінити децизію ще не знайшла. Зараз вже більше місяця без роботи. Співбесіда на нову роботу буде тільки через 15 днів. Скільки часу я можу не працювати, щоб не анулювали карту побиту? Дякую.

  • Ярослав Стецюн

   Вітаю. Якщо Ви отримували карту не від роботи, то й обмежень щодо нового пошуку у Вас немає. Якщо з працевлаштування, то обмеження зберігаються, але громадянам України дають поблажку (карту не анулюють, якщо нічого не порушено серйознішого). Але за нового працевлаштування роботодавець повинен у встановлені терміни повідомити ужонд.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен