Реєстрація JDG в ZUS та оформлення страховки на себе і своїх працівників

Стаття доступна російською

Індивідуальні підприємці у Польщі (JDG – аналог ФОП в Україні) мають сплачувати внески до ZUS – це аксіома. Але для цього спочатку необхідно зареєструватися платником внесків. Наступним кроком є подання заяви на страхування себе, членів своєї сім’ї, а також найнятих працівників.

Як саме відбувається реєстрація JDG у ZUS? Які документи та в які терміни мають бути подані? З якими складнощами і нюансами можна зіткнутися, і як вирішити питання, що виникають? Відповіді читайте у матеріалі «Польського консультанта».

Скрыть содержание

У чому різниця між платником ZUS та застрахованою особою?

Очевидно, що працівники, найняті підприємцями, є застрахованими особами. Сам JDG – платником внесків за них. Однак і сам підприємець має бути застрахованим у ZUS, і сам для себе являється платником.

Ця термінологічна різниця на практиці дуже важлива, оскільки спочатку підприємець повинен зареєструватися в ЗУС саме як платник внесків, і тільки потім подавати документи на страхування себе та своїх працівників.

Виходячи з цього і будуватимемо цю статтю: розповімо спочатку, як JDG застрахуватися платником, а далі – як застрахувати всіх необхідних.

Реєстрація платником внесків ZUS

Для кращого розуміння ще раз повторимо:

 • Платником страхових внесків є особа, відповідальна за правильний розрахунок суми внесків та їхню сплату до ZUS. Наприклад, платником внесків за працівника є роботодавець. Платником для JDG є він сам.
 • Застрахованою є особа, охоплена хоча б однією зі схем соціального страхування, наприклад, страхування за старістю, інвалідністю, хворобою та від нещасних випадків.

Як підприємцю зареєструватись платником внесків ZUS?

Тепер про хороше. Якщо реєстрація як Jednoosobowa działalność gospodarcza відбувалася онлайн, наприклад, безпосередньо через реєстр CEIDG або через biznes.gov.pl, то дані на реєстрацію в ZUS як платника були подані автоматично.

На підставі наданих у ZUS запитів, Управління соціального страхування (власне, сам ЗУС) підготує для підприємця такі документи:

 • ZUS ZFA – реєстрація як платника внесків.
 • ZUS ZBA – інформація про банківські рахунки платника внесків, необхідні для сплати внесків.
 • ZUS ZAA – інформація про адреси господарської діяльності підприємця (тільки якщо така інформація є актуальною).

Це означає головне: JDG вже зареєстрована як платник, і на цьому етапі він не повинен вживати інших дій.

Підприємець вважатиметься зареєстрованим платником внесків з дня початку діяльності. Одночасно ZUS створить обліковий запис платника у системі PUE ZUS.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Нагадаємо, що з 2023 року особистий кабінет у PUE ZUS має бути у кожного підприємця. Діючі до цього часу підприємці, які не створили акаунти своєчасно, отримають такі акаунти автоматично – вони згенеровані ЗУС, про що підприємець мав отримати оповіщення.

Чи можна зареєструватися в офісі чи поштою?

Якщо реєстрація JDG відбувалася не онлайн, то постановка на облік платником внесків ЗУС все одно відбувається одночасно з поданням заяви на реєстрацію JDG. У цьому випадку у заяві CEIDG-1 (заявка на реєстрацію) зазначаються галочками документи, які мають бути автоматично сформовані та передані до ZUS.

Це все ті ж ZUS ZFA, ZUS ZBA і (за потреби) ZUS ZAA, про які йшлося вище. Після завершення реєстрації зазначені документи будуть надані платнику.

Консультант
Дмитро Костянтинович
Ще раз наголосимо, заявник не заповнює зазначені документи, а зазначає у заяві на реєстрацію (або поновлення діяльності) їхню необхідність. Як це можна подивитися в цій статті в «Розділах 11-12».

Якщо ж сталася помилка, наприклад, через недосвідченість підприємець не вказав на необхідність одночасної реєстрації як платника ZUS, йому необхідно протягом 7 днів звернутися до Управління соціального страхування для реєстрації. Співробітники нададуть усі необхідні для заповнення документи.

Чи можна надіслати запит традиційною поштою? З точки зору закону, це можливо, і якщо йдеться про реєстрацію JDG, то CEIDG-1 нерідко надсилають рекомендованим листом з повідомленням. Але коли потрібна окрема реєстрація платником (після подачі CEIDG-1), краще звертатися особисто до офісу. Так швидше відбудуться перевірки та інші формальні операції.

Вважатимемо, що реєстрація як платника внесків ZUS завершена, і перейдемо до наступних етапів.

Страхування в ZUS

Другою дією вважатимемо безпосередньо страхування підприємцем себе та інших у ZUS. Почнемо із загальних параметрів.

Кого підприємець має застрахувати в ЗУС?

Зареєструвавшись платником внесків, підприємець повинен застрахувати в ZUS наступних осіб:

 • самого себе;
 • працівників, найнятих за Умовою о праце;
 • людей, які виконують для нього надомну роботу;
 • осіб, які виконують роботи на підставі Умови злеценя, агентського договору або іншого договору про надання послуг.

Застраховані також можуть бути:

 • члени своєї сім’ї, якщо вони не мають інших підстав для страховки ZUS;
 • члени сімей працівників чи підрядників, якщо у них немає своєї страховки, а працівники / підрядники подали підприємцю відповідну заяву.

Тут є два дуже суттєві моменти. Невипадково вказані типи договорів. Справа в наступному:

 1. За Умовою о дзело виплати в ZUS на даний момент не проводяться, хоча з 2021 року бути зареєстрованим в ZUS потрібно.
 2. Якщо підрядник, влаштований не за Умовою о праце, молодше 26 років і має статус учня або студента, він звільнений від сплати внесків ZUS.

Завершальний пункт означає, що таких співробітників не потрібно реєструвати в ЗУС – жодних сповіщень, заяв на них не подається.

Які види страхування має оформити JDG?

Типи страхових внесків та їх розміри – це окреме, дуже важливе питання. Детально про нього можна дізнатися з наступних статей:

Тут лише нагадаємо, що:

 • За себе та підрядників, які працюють на JDG за цивільно-правовими договорами (крім Умов о дзело), необхідно обов’язково оплачувати:
  • медичне страхування (Ubezpieczenie zdrowotne),
  • пенсійне страхування (Ubezpieczenie emerytalne),
  • страхування від втрати працездатності (Ubezpieczenie rentowe),
  • страхування від нещасних випадків (Ubezpieczenie wypadkowe),
  • виплати до Фонду праці та Фонду солідарності,
  • страхування на випадок хвороби (Ubezpieczenie nemocowe, оплата лікарняного) є добровільним.
 • За працівників, з якими укладено Умову о праце, сплачуються ті самі внески, але Ubezpieczenie chorobowe (оплата лікарняного листа) є обов’язковою.
Консультант
Дмитро Костянтинович
Крім цього, є випадки, коли не потрібно платити до Фонду праці, а також ще раз нагадаємо про звільнення учнів / студентів молодших 26 років від сплати внесків до ZUS. За наявності кількох джерел доходу варто обов’язково дізнатися про те, як сплачуються внески при співпадінні страхових титулів.

Як підприємцю застрахувати себе в ZUS?

Під час онлайн-реєстрації Jednoosobowa działalność gospodarcza, можна вибрати і функцію подання документів на страхування в ZUS самого підприємця. Однак, якщо цього не було зроблено на початковому етапі, підприємець повинен подати заявку до ZUS окремо протягом 7 днів з моменту початку діяльності.

Для страхування необхідно подати до ZUS такі форми (назви форм є посиланнями на бланки документів, які використовуються і для страхування працівників, поряд у дужках дано посилання на зразки по заповненню):

Найменування форми Умови надання
ZUS ZUA (див. як заповнити) Якщо оформляється соціальне та медичне страхування (і добровільно – страхування через хворобу)
ZUS ZZA (див. як заповнити) Якщо подається заява лише на медичну страховку, наприклад, при Ulga na start

Подається один із документів, залежно від обставин. Про те, як саме документи можна надати в ZUS, розкажемо далі, в окремому розділі.

Як застрахувати своїх працівників?

Для страхування працівників, підрядників використовуються ті ж форми, що й для страхування самого підприємця (див. вище). Різниця полягає лише в тому, що подати інформацію про них не можна одночасно з реєстрацією JDG.

Зробити це необхідно протягом 7 днів з дати початку роботи, тобто з дати початку виконання договору. Якщо термін 7 днів спливає в неробочий день (неділя або свято), то останній день цього періоду переноситься на перший робочий день.

Як застрахувати члена сім’ї підприємця або працівника?

Це вже інша, відмінна від попередніх процедура. Докладно вона розібрана в цій статті, а тут коротко нагадаємо, що додається член сім’ї безкоштовно, окремих внесків така страховка не вимагає. Поширюється лише на медичне обслуговування.

 • Застрахований член сім’ї не може мати свого доходу, у тому числі отримувати пенсію або допомогу по безробіттю, і, як наслідок, мати свої підстави для реєстрації в ZUS.
 • Для додавання члена сім’ї працівника до його страховки ЗУС, підприємцю подається відповідна заява.

Специфічний в даному разі і документообіг. У ZUS (і для сім’ї, і для сімей працівників) підприємець подає заяву за формою ZUS ZCNA (див. як заповнити).

Консультант
Дмитро Костянтинович
Ознайомтеся також з тим, коли і як виписати родичів зі своєї страховки ЗУС.

Обов’язкове позначення коду діяльності у документах для ZUS

З 2021 року форми ZUS ZUA та ZUS ZZA повинні обов’язково містити код професії, тобто відомості про діяльність, яку виконує професійно активна застрахована особа.

Код потрібно буде запровадити у документах, що подаються:

 • вперше;
 • в режимі коригування (наприклад, у зв’язку з виправленням адресних даних, зміною періоду, видом страхування).

Докладніше про коди можна дізнатися з 📄 цього документа.

Способи подачі документів/заявок до ZUS

Найпростіший спосіб, як зазначалося вище, подати заяви під час реєстрації JDG в CEIDG. Їх можна додати до заяви на реєстрацію як під час подачі документів в ужонді гміни, так і через інтернет.

Якщо цього не сталося, подати заявки можна окремо – особисто або онлайн (при наявності 5 і більше працівників, можлива лише онлайн подача). Є кілька методів відправки заявки через інтернет, у тому числі через сайт CEIDG або програму Płatnik, проте ми рекомендуємо використовувати модуль ePłatnik на Платформі електронних послуг (PUE ZUS), оскільки доступ до неї точно має будь-який JDG.

Якщо раніше ePłatnik не використовувався, може знадобитися його активація. Зробити це просто – система покроково проведе по всім необхідним етапам. Так само і з подачею документів – будуть надані шаблони, майстри заповнення та інша допомога. Головне – правильно вибрати необхідну форму.

Резюмуємо. Підприємець повинен спочатку зареєструватися платником, а потім оформити страховку ZUS для себе і своїх співробітників, а при необхідності і для членів сім’ї. Деякі процеси можна поєднати, в тому числі і з реєстрацією самого JDG, але є можливість роздільної подачі заяв. Головне, чітко розуміти, який документ у якій ситуації має надаватися.

4.2/5 - (5 votes)

Остались вопросы? Задайте их:

 1. Под статьей в виде комментария.
 2. В нашем ТГ-чате.
 3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен